Criminele organisatie glasaal smokkelaars opgerold

In vijf Europese landen is onder aanvoering van Eurojust een groot aantal leden van een criminele organisatie opgepakt die zich bezighield met illegale export van partijen glasaal (jonge paling). In het illegale circuit, met name in het verre oosten, worden recordbedragen betaald voor deze babypalingen, waarvan export buiten de EU vanwege natuurbeheer verboden is. De criminelen hadden in de afgelopen weken ruim zeven miljoen euro winst gemaakt.

Tussen november en juni trekken doorzichtige glasaaltjes met honderden miljoenen tegelijk vanuit de oceaan naar de Europese kust om zich daarna in zoetwater te vestigen. De visserij op glasaal is aan strenge controles en quota onderworpen. Om de soort te beschermen is paling opgenomen in de CITES appendix II-lijst. Deze lijst bevat soorten die niet met direct uitsterven zijn bedreigd, maar waarvoor wel beschermende maatregelen gelden. CITES stelt strenge eisen aan de handel in de soorten op de lijst. De export van glasaal is vanuit Europa ten strengste verboden.
In het Verre Oosten wordt glasaal vetgemest tot dikke palingen van 500 gram per stuk, wat daar als een delicatesse geldt. De vraag uit het Verre Oosten is dan ook enorm. Dat maakt het voor criminelen aantrekkelijk om het exportverbod te omzeilen: winsten van ruim duizend euro per kilo glasaal zijn geen uitzondering.

De omvang van de criminele organisatie kwam aan het licht nadat Europol in Spanje een smokkelbende op het spoor kwam. Uit afgeluisterde telefoongesprekken, onderschepte berichten en observaties werd duidelijk dat de bende leden had in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland. Door internationale samenwerking van de opsporingsinstanties was het mogelijk om de vijf landen op hetzelfde tijdstip invallen te doen bij de criminelen. Franse, Portugese en Spaanse vissers bleken de glasaal rond de 300 euro per kilo boven de marktwaarde te verkopen aan een Spaans bedrijf. Dit gaf de babypalingen een speciale behandeling in een speciaal daarvoor gebouwde installatie, om langdurig transport te kunnen overleven. Vervolgens werden de glasaaltjes via Barcelona naar Italië verstuurd om van daaruit met de veerboot naar Griekenland te reizen. In Griekenland kregen de babypalingen een rustperiode van enkele dagen in een speciale opslaginstallatie. Daarna werden ze zorgvuldig verpakt en vanaf de luchthaven van Eleftherios Venizelos, via Istanbul naar Hong Kong gevlogen. Na zestien uur werd de smokkelwaar in Hong Kong door Aziaten opgepikt. De opgepakte criminelen bleken in de afgelopen weken ruim zeven miljoen euro winst gemaakt hebben.

De opsporing was is handen van Europol en Eurojust, die gezamenlijk zorgen voor effectiviteit en efficiency van de opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de lidstaten en die strijden tegen ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad. De samenwerking zorgt ervoor dat criminelen versneld voorgeleid worden bij de rechterlijke macht in de lidstaten. De criminelen hangen zware financiële en gevangenisstraffen boven het hoofd.

Bron: Kathemerini, Greece