Duurzame viskwekers Nederland

De viskweeksector in Nederland bestaat  onder andere uit kwekerijen van paling, meerval, snoekbaars, forel, tilapia, steur, tarbot en yellowtail kingfish. De Nederlandse viskwekers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) onderscheiden zich door de levering van kwaliteitsproducten. Alle producten zijn volledig traceerbaar, controleerbaar en hebben een constante kwaliteit. Daarnaast bieden de kwekers een grote mate van leveringsbetrouwbaarheid en een professionele bedrijfsvoering met veel aandacht voor milieu en dierenwelzijn. Zij hebben dit vastgelegd in een Gedragscode.

Duurzame palingkwekerijen Nederland

Nederlandse palingkwekerijen kweken in recirculatiesystemen, waardoor een controleerbaar, beheersbaar en duurzaam procedé ontstaat. Paling kan  onder deze omstandigheden worden gekweekt tot een kwalitatief hoogwaardige consumptievis. Daarbij verdienen gezondheid van de vis en dierenwelzijn bijzondere aandacht.

Focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak

De Nederlandse viskweeksector valt onder het beleid van Topsector Agri & Food. Overheid, wetenschap en sector hebben zich daarin ten doel gesteld om efficiënter te produceren (meer met minder), met een hogere toegevoegde waarde door innovatiefocus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak en door te streven naar internationaal leiderschap. De kennis- en innovatieopgave in de Nederlandse aquacultuur betreft een duurzame productieverhoging door nieuwe technieken en kennisvermeerdering. Daarnaast richt zij zich op het versterken van de verbinding tussen ‘stad en platteland’ en die tussen ‘boer en burger’, en op het ontwikkelen van onderscheidende marktconcepten waarin een hoger niveau van duurzaamheid, smaak, gezondheid en belevingswaarde samen gaan.

Duurzame visserij Nederland

Duurzame visserij op de Nederlandse binnenwateren is vrij eenvoudig als je als beroepsvisser alléén een bepaald water bevist en beheert. Soms is de situatie echter niet zo gemakkelijk en is er sprake van ‘gemene weide visserij’: meerdere vissers bevissen hetzelfde areaal. Dan moeten de betrokken vissers onderlinge afspraken maken over duurzame visserij. Daarnaast zijn de talrijke viswateren in Nederland onderling niet met elkaar vergelijkbaar qua ecosysteem, grootte en situatie. Per gebied moet daarom bekeken worden welke duurzaamheidsmaatregelen getroffen moeten worden en welke afspraken daarover gemaakt kunnen worden.

Duurzaamheid aspecten visserij Nederland

Duurzaamheid kent vele aspecten. De landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij (netVISwerk) onderscheidt de volgende:

  • Duurzame exploitatie van de verschillende vissoorten
  • Duurzaamheid van het visserijbeheersysteem
  • Duurzaamheid van de bedrijven en bedrijfsvoering
  • Duurzaamheid op mondiale schaal (uitstoot broeikasgassen

Rapport Balansberekeningen biedt handvatten voor duurzame ontwikkeling

In opdracht van Stichting DUPAN en in samenwerking met de beroepsvissers werd het rapport Balansberekeningen opgesteld, naar aanleiding van een driejarig wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 werd afgerond. Hierin worden handvatten geboden voor de ontwikkeling van een duurzame visserij in Nederland. Klik hier voor het volledige rapport.