Veelgestelde vragen over paling

Op deze vraag vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over paling. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Dupan.

Nee, de paling wordt niet direct met uitsterven bedreigd. Zij staat op de Cites Appendix II-lijst, zodat de handel goed gereguleerd wordt. De hoeveelheid paling in onze binnenwateren en de waargenomen hoeveelheden jonge paling (glasaal) voor de kust waren in de laatste decennia weliswaar afgenomen, maar van uitsterven is geen sprake. De palingstand vraagt echter wel om actie om verdere neergang te voorkomen. DUPAN zet zich namens de sector in voor een snel herstel en duurzaam beheer. Vanaf 2011 worden weer grotere hoeveelheden glasaal waargenomen aan de Europese kusten en ook in de binnenwateren meldden vissers de laatste jaren een toename van de palingstand.

Ja, het klinkt misschien tegenstrijdig maar met consumptie van paling helpt de consument mee aan het behoud van de vis. Zonder consumptie, geen handelaren, geen kwekers en geen beroepsvissers. Deze mensen zijn nodig om de jonge aal (glasaal) aan te kopen en over te brengen naar de binnenwateren, waar ze kunnen opgroeien. En, wanneer ze geslachtsrijp zijn, weer naar zee terug te zetten zodat ze terug kunnen naar de Sargassozee om te paaien. De sector draagt zorg voor de middelen die nodig zijn om de uitzet projecten, beheer en gedegen onderzoek mogelijk te maken.

Nee, een vangstverbod voor paling is niet de beste oplossing. Zonder inzet van de sector wordt paling niet geholpen bij hun migratie van-en-naar zee. Dan komt er vrijwel geen aanwas van nieuwe paling meer. Betere oplossingen zijn: afspraken over de hoeveelheden die gevangen mogen worden, voldoende uitzet projecten van jonge en volwassen paling en een duurzaam beheer van de palingstand.

Wetenschappers zijn erin geslaagd paling te vermeerderen. De moederdieren leggen in gevangenschap eieren, waaruit larven worden geboren. De opgave is nu de larven te voeden en te laten groeien tot glasaaltjes. Inmiddels lukt het voeden van de larven op beperkte schaal: de larven overleven tot enkele weken. Via Wetenschappelijk onderzoek wordt getracht het gehele vraagstuk op te lossen.