Algemene documenten

DUPAN ConvenantPDF bestand
Statuten Stichting DUPANPDF bestand
090714 Kamerbrief VerburgPDF bestand
090403 Kamerbrief VerburgPDF bestand
090105 Eerste resultaten schieraaluitzettingenPDF bestand
09 CVB plan voor aalherstelPDF bestand
080304 Perspectief voor een duurzame visserijPDF bestand
Report on Eel
ICES WGEEL Report 2019

Engelse Sustainable Eel Group komt met duurzaamheidslabel voor glasaalOp 19 mei
introduceerde de Engelse Sustainable Eel Group haar duurzaamheidslabel voor glasaal in Londen. Een vertaling
van de Engelse berichtgeving van Nicki Holmyard in Seafood Source.

Afdrachtschema DUPAN-FondsAfdrachtschema Duurzaam Paling Fonds
SEG Meeting Venetie 2012Afgelopen maand vergaderde de SEG in Venetië, met ruim 60
deelnemers uit 15 landen. In de SEG werken wetenschappers, de sector en NGO’s als het Environment Agency en
de Association of Rivers Trust, aan de verduurzaming van de palingsector. Tijdens dit congres bleek de wil
van sector, wetenschap en NGO’s om gezamenlijk aan oplossingen te werken.

Dankadvertentie Paling Over De Dijk 2012Alle projectmedewerkers pilot Paling Over De Dijk
2012 bedankt voor de goede samenwerking!

MSC en Certificering palingPaling en certificering: hoe zit dat?
In april 2013 ontvingen bijna alle Nederlandse palinghandelaren en –kwekers de Chain of Custody
certificering volgens de Sustainable Eel Standard (SES) van de Sustainable Eel Group (SEG). Deze
traceerbaarheidscertificering en de berichtgeving hierover leidde tot vragen over certificering volgens de
SES van SEG versus die van de Marine Stewardship Council (MSC). Stichting DUPAN en MSC geven een gezamenlijk
antwoord op de meest gestelde vragen.

Jaarrekening 2013Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam
Paling Fonds

Jaarrekening 2014Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam
Paling Fonds in 2014

Jaarrekening 2015Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam
Paling Fonds in 2015.

Jaarrekening 2016Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel
Stewardship Fund in 2016

Jaarrekening 2017Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel
Stewardship Fund in 2017

Jaarrekening 2018Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel
Stewardship Fund in 2018

Jaarrekening 2019Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel
Stewardship Fund in 2019

Rapport ICES oktober 2015Het ICES-rapport over de galsaalindex voor Europa en de Noordzee
voor 2015.

Mei 2016 Uitzet in DuitslandArtikel in Duitse pers over uitzet jonge
paling

Plattegrond Impuls WURPDF bestand
Eel Information BookletA lot has been said on eels, but little of it has been based on
facts. This booklet sets the record straight!

ESF flyer Deutsch 2016Folder van het Duitse ESA-lid IFEA. Initiatieve zur Förderung des
Europäischen Aals e.V. is de Duitse vereniging van palinghandelaren en palingkwekers. Het doel van de
organisatie is te werken aan het herstel van de Europese paling. IFEA onderneemt activiteiten die bijdragen
aan een duurzaam herstel van de palingpopulatie in de Duitse en Europese wateren. Daarnaast werkt IFEA aan
duurzame oplossingen voor het vangen en kweken van palingen, aan milieu- en diervriendelijke
verwerkingsmethoden, en ondersteunt zij wetenschappelijk onderzoek naar de paling. Met deze werkzaamheden
streeft de vereniging IFEA naar een duurzame instandhouding van de Duitse paling en de
palingsector.

Folder med facts om alenDer bliver fortalt mange historier om ålen, men kun få af dem er
baseret på facts. Denne informationsfolder giver en oversigt over den ajourførte viden.

VisMagazine palingkweek 2016Palingkwekerij Rijpelaal doet een boekje open over het kweken
en roken van paling.

VisMagazine ESFVisMagazine beschrijft het hoe en waarom van het Eel Stewardship Fund. Hoe
de sector bijdraagt aan het duurzaam beheer van paling, nu en in de toekomst. En waarom een
traceerbaarheids-standaard een must is voor de palingstand in Nederland en Europa.

Het gaat weer beter met de paling in NederlandArtikel over paling in het AD op
28-2-2017

Recent successes in the fight against glasseel-traficking (DE)Illegale Exporte nach China
sollen unterbunden werden.

Why eels are being trafficked to AsiaBachgrounder press release 9 March
2018

19042018 Joint Statement WFMDGezamenlijke verklaring World Fish Migration Day
2018

Aalverordening EG 1100/2007PDF bestand
Martin Kruithof Paling Patron 2020PDF bestand

Achtergrondinformatie

1001 brief Ned. KustgemeentenPDF bestand
090715 AalbeheerplanPDF bestand
090629 Masterplan aalherstel in Nederlandse binnenwaterenPDF bestand
090605 SVN Migratiemofelijkheden voor aal door NederlandPDF bestand
09 The Netherlands Eel Management Plans compared for BorgPDF bestand
03 Vissen met VerstandPDF bestand
100908 Visfeiten palingPDF bestand
101018 rapport LEI impact sales ban on eel stockPDF bestand
101018 Kontroversen ueber den richtigen Weg zum Schutz des Aals (2)PDF
bestand

101110 Berichtgeving export EU glasaal

Proef Natuurlijk Sluisbeheer

Factsheet Paling 2016 Factsheet van het Nederlands Visbureau met alle wetenswaardigheden
over paling, van levenscyclus en biologische kenmerken tot onderzoek, herstelprojecten en alle factoren die
van invloed zijn op een goede, gezonde palingpopulatie.

Steunbetuigingen

Brief Peurvereniging K.IJ.G.

Onderzoeken en projecten

Praktijkproeven overleving uitgezette glas- en pootaal ValkenswaardUit resultaten van dit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat paling die in kwekerijen is opgegroeid en na enkele maanden in het
buitenwater wordt uitgezet, zich prima weet te redden. Jonge opgekweekte palingen schakelt eenmaal uitgezet
direct over op natuurlijk voedsel. Ook blijkt uit de groeicijfers dat de jonge opgekweekte palingen het even
goed doen als hun soortgenoten die niet in kwekerijen zijn opgegroeid.

Report Eels over the dykes 2012Report of the pilot project Eels Over The Dykes 2012. Trap
& Transport of silver eels in The Netherlands – By Magnus van der Meer, PhD.

Internationale belangstelling voor Paling Over De DijkArtikel uit VisMagazine, februari
2013 met een pleidooi van Andrew Kerr, voorzitter van Sustainable Eel Group. Hij pleit voor Europese uitrol
van het succesvolle Nederlandse pilot-project Paling Over De Dijk dat eind 2012 werd
afgerond.

140212 Presentaties Balansberekeningen 12-02-2014Presentaties van de sprekers tijdens het
thema-symposium Balansberekeningen voor verduurzaming van de palingsector, op 12 februari 2014 bij
Wageningen UR.

140630 Rapport onderzoek BalansberekeningenDe invloed die kwekerij en visserij hebben op
de palingstand kan volledig worden gecompenseerd, volgens onderzoek dat plaatsvond onder auspicien van
Imares. Dit 3-jarig onderzoek van Vereniging Kust & Zee en Stichting DUPAN vormt een belangrijk
fundament onder de verduurzaming van de palingsector.

140630 Projectrapport Paling Over De Dijk 2014Paling Over De Dijk vond plaats van 1
september tot 1 december 2013. In deze periode werden vele duizenden geslachtsrijpe palingen voor de pompen
van gemalen ( een een WKC) weggevangen en erachter weer uitgezet. Paling Over De Dijk vormt een prima
tijdelijke maatregel om onnodige sterfte van palingen tegen te gaan.

Glasaal onderzoek Den Oever (1)Rapport van het uitzetproject “Glasaal Over De Dijk”,
uitgevoerd in het voorjaar van 2014 in Den Oever

Glasaal onderzoek Den Oever (2)Rapport van Imares, van het aan “Glasaal Over De Dijk”
verbonden onderzoek naar het migratiegedrag van glasaal, uitgevoerd in het voorjaar van
2014.

Uitzet glas- en pootaal 2014 in de mediaNieuwsberichtgeving en verslaglegging in de media
van het project Uitzet Glas- en Pootaal 2014. Deze uitzet werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van
EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het
project werd medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds; Investering in een duurzame
visserij.

Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015Evaluatie van het Zweedse Aal management
plan, door Willem Dekker

Verslag uitzet glas- en pootaal 2014Verslag van de uitzet van het EVF-project Uitzet glas-
en pootaal 2014

Verslag uitzet glas- en pootaal 2015Verslag van het EVF-project Uitzet glas- en pootaal
2015

Evaluatie Ned Aalbeheerplan 2015Evaluatie van de effecten van het Nederlandse
aalbeheerplan
tot en met 2015. Om een totaalbeeld van het effect van de maatregelen van 2009 tot 2015 te laten zien, is
ervoor gekozen de bestaande rapportage uit 2012 te actualiseren.

Onderzoek migratie uitgezette vs natuurlijke aal 2015Dit Zweedse onderzoek uit 2015 toont
aan dat uitgezette paling hetzelfde natuurlijke migratiegedrag vertoond als via natuurlijke weg ingetrokken
glasaal.

Catch & Release 2018In de gezaghebbende wetenschappelijke publicaties van uitgeverij
Elsevier verscheen april 2018 een artikel met de uitkomsten van een onderzoek naar de overleving van door
sportvissers gevangen en weer teruggezette paling. Daaruit blijkt dat met name het vissen met kleine haakjes
grote schade toebrengt aan gevangen palingen, doordat aas met die kleine haakjes vaak ingeslikt wordt. De
wetenschappers adviseren sportvisserij dan ook om grotere haken te gebruiken en aas dat minder aantrekkelijk
is voor paling.; zeker als er bij donker wordt gevist, het ideale moment om paling te vangen.

Uit dit onderzoek naar palingsterfte door sportvisserij blijkt dat deze sterfte
gemiddeld 36 % is.

Eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016Report on the eel stock and fishery in
the Netherlands 2015/2016