Palinghandel volgens de Chain of custody

NeVePaling-leden willen dat de palingvisserij en palinghandel in de toekomst uitsluitend door bedrijven mag plaatsvinden die zijn gecertificeerd volgens de SEG Standard van de Sustainable Eel Group (SEG). SEG bestaat uit gerenommeerde palingwetenschappers en natuurorganisaties, zoals Wetlands International, Environment Agency en Association of Rivers Trust. SEG is vertegenwoordigd in vrijwel alle Europese landen waar paling voorkomt.

Op dit moment zijn alle NeVePaling-leden SEG-gecertificeerd. Zij kregen deze certificering na een strenge audit van het onafhankelijke, Britse certificeringsbureau MacAlister Elliott and Partners (MEP). Stichting DUPAN heeft de certificering gecoördineerd.

Ook voor de glasaalvisserij geldt  SEG Eel Standard. Door glasaal te vissen volgens deze standaard, worden sterfte en bijvangsten sterk gereduceerd. Daarnaast stelt de standaard eisen aan de palingpopulatie in het vangstgebied. Inmiddels is ruim een derde van de glasaalvisserij gecertificeerd. Het streven is dat in de toekomst alle bedrijven in de gehele keten, van vangst tot bord, gecertificeerd zijn. Zo ontstaat er volledige ketentransparantie, wordt de vangst en verwerking van paling optimaal beheerd en wordt illegale vangst en handel zoveel mogelijk uitgesloten.

Duurzaamheidslabels

Paling past niet binnen de protocollen van bestaande duurzaamheidslabels. Die richten zich namelijk of op soorten die in zee leven of gekweekt zijn. Paling brengt een groot deel van zijn leven in zoetwater door. Bovendien is het bepalen van het aanwezige bestand onmogelijk, omdat paling panmictisch is (een-en-hetzelfde DNA binnen het gehele bestand) en, met een kwart van de aarde, een onmetelijk groot leefgebied heeft. Daarom is speciaal voor de soort paling de SEG Standard ontwikkeld. De criteria in de SEG Standard voldoen volledig aan het Europees Aal Herstelplan en gaan op een aantal punten zelfs verder. De methodiek is vergelijkbaar met die van andere duurzaamheidslabels voor vis en DUPAN stelde daarvoor een factsheet op. Klik hier voor het factsheet.

Diervriendelijkheid

Binnen de NeVePaling zijn afspraken gemaakt over eisen die gesteld worden aan de productieomgeving voor de verwerking van paling. Diervriendelijke verwerking van paling is per 1 januari 2015 binnen de sector een feit. De oude methode waarbij paling voor het doden in een zoutbad ging is vervangen door elektrische verdoving. De sector heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Live Stock Research en Imares (Wageningen UR) machines ontwikkeld, waarmee palingen op een diervriendelijke manier worden verwerkt. Van 2011 tot en met 2014 zijn deze machines getest in verschillende uitvoeringen voor kleine en grote bedrijven. De machines zijn per 1 januari 2015 ingevoerd binnen alle bedrijven die zijn aangesloten bij de NeVePaling.