DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Geschiedenis

Vanaf de 70-er jaren liet de palingstand een dalende lijn zien. Daarom heeft de Europese Commissie in 2007 de Europese Aalverordening vastgesteld, waarin de Europese lidstaten werden verplicht een nationaal Aalplan op te stellen. Het Nederlandse Aalplan is op 20 oktober 2009 goedgekeurd door de Europese Commissie. Het plan beoogt een duurzaam herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren, door onder andere sluiting van de visserij tussen 1 september en 1 december en het uitzetten van jonge paling in het voorjaar.
netVISwerk, NeVeVi en NeVePaling waren er echter van overtuigd dat er meer gedaan kon worden dan het Nederlands Aalbeheerplan voorschrijft. Daarom zijn de verenigingen op 1 juni 2010 een samenwerking aangegaan in de Stichting Duurzame Palingsector Nederland, ofwel: DUPAN.

Herbevolking jonge paling in 2020

4.500.000

GLAS- EN POOTAALTJES

8

LOCATIES

€415,000

INVESTERING

Geen woorden maar daden

De samenwerkende verenigingen in DUPAN vertegenwoordigen meer dan 80% van de Nederlandse palingsector. Als vertegenwoordiger van deze sector neemt DUPAN haar verantwoordelijkheid en levert een substantiële bijdrage aan de realisatie van het Aalbeheerplan. Daar bovenop streeft DUPAN naar een hoger ambitieniveau dan het Aalbeheerplan. “Geen woorden maar daden”, is daarbij het credo: met natuurherstelprojecten en gericht wetenschappelijk onderzoek levert DUPAN een concrete bijdrage aan de verduurzaming van de sector en versnelde toename van de palingstand in Nederland.

Actueel

Duizenden jonge palingen voor…

Op Zaterdag 14 mei zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 15.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, de IJssel en het Zwartewater. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG. Traditioneel organiseert KIJG dit… Lees meer

Op Schiphol in beslaggenomen…

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen… Lees meer

Uitzetten miljoenen jonge palingen…

Ouddorp, 15 maart 2022 – Zuid-Holland, Zeeland en… Lees meer