JournAal april 2024 1,8 Miljoen babypalingen uitgezet in Nederland – Franse handelaar schenkt 150.000 palinkjes – Eelric nieuws

JournAal November 2023 Grote aantallen palingen naar zee vertrokken om te paaien – Bert-Jan Ruissen: Nieuwe kansen voor meer paling in Europa – Geheel vernieuwde SEG Standard 7.0 – Meer jonge paling aan de Europese kusten – Kunstmatig gekweekte palingleven eten

JournAal Juni 2023 Uitzet pootaal in kader Nederlands Aalherstelplan – Oplossing voor schade palingstand bij pompen in IJmuiden – Landelijk Coördinatiepunt Paling Over De Dijk van start – Eel-support vanuit 22 landen

JournAal Maart 2023 2 miljoen jonge palingen uitgezet in de randmeren – Paling Over De Dijk blijkt effectief bij migratiebarrieres – Op Schiphol in beslag genomen glasaal vrijgelaten

JournAal Oktober 2022 Veel meerval bij WKC Linne – Oer-Hollandse paling tijdens Dutch Food Week – Ministers EU-lidstaten adviseren geen verdere visserijmaatregelen

Journaal April 2022 Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten – Uitzetten miljoenen jonge palingen helpt de natuur – Inzet op herstel migratieroutes – Nieuwe fase voor het EELRIC

Journaal November 2021 Eelric continueert belangrijke subsidie voor de komende vijf jaar – Duizenden palingen ongeschonden naar zee – Reactie op het advies van ICES – Riviervisserij is voortaan immaterieel erfgoed – Meer inzicht in langere levensduur palinglarven – Glasaalstudie naar sterfte tijdens vangst – Streefbeeld of waanbeeld? Wat is een gezonde palingpopulatie?
Journaal Juli 2021 Herbevolking met een half miljoen pootaaltjes – Duizenden jonge palingen voor Kampen en Genemuiden – DAK-project door corona vertraagd, maar ook verbeterd – Nieuw merk Wiedenvis aangesloten bij ESF
Journaal April 2021 Randmeren herbevolkt met miljoenen palingen –  Palingkwekers spelen belangrijke rol bij herbevolken met jonge paling – Robuuste larven maken om voedingsproeven te doen
JournAal November 2020 Nieuw record bij Paling Over De Dijk – Dupan in Week van het Nederlandse voedsel – DUPAN present op de World Fish Migration Day
JournAal Juli 2020 Zeeland, Zuid-Holland en Friesland vol met jonge palingen – Sustainable Eel Group onderbouwt nut herbevolking – EELRIC gaat in corona-tijd onvermoeibaar door – 10 jaar Dupan – Sterrenchef Martin Kruithof Paling Patron 2020
JournAal Maart 20201,2 miljoen palingen verhuisd naar Zeeland – “De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd” – Dak-project gaat laatste onderzoeksjaar in
JournAal oktober 2019Grote aantallen schieralen op de grote rivieren – DAK project verloopt voorspoedig – Onderzoek reproductie van glasaal
JournAal Juli 2019In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand – 5,2 miljoen jonge palingen erbij – Pootaaluitzet KIJG – Reproductie van paling in gevangenschap – Kennisplatform Aal met Good – Fish Foundation – Nederlandse palingaak in Londen
JournAal Mei 2019Uitzonderlijk veel glasaal aan de Europese kusten – De toekomst van paling over de dijk – Themabijeenkomst Kennisplatform Aal
JournAAL december 2018Veel positieve ontwikkelingen in 2018. Record Paling over de DIjk, ondanks lage waterstand.
JournAal juli 2018Flinke stappen in het voortplantingsonderzoek. Haringhandel helpt de palingstand. Nieuwe standaard voor een verantwoorde palingsector gepubliceerd. SEG pleit in Brussel voor strenger toezicht glasaalsmokkel. Herbevolking met jonge paling in Friese boezem. Tienduizenden jonge palingen voor Kampen e.o. Uitzet van pootaal in Elburg en Vinkeveen. Monitoring glasaal Den Oever.
JounrAal mei 2018Goed jaar voor jonge paling in Friesland en Zeeland. Kennisproject voor duurzaam aalbeheer van start. DUPAN steunt ontwikkeling volledige traceerbaarheid glasaal. Good Fish Foundation en DUPAN werken samen aan het ‘Aalportaal’. Oproep aan sportvissers om grotere haken te gebruiken. Akkoord over Decentraal Aalbeheer (DAB). Natuurlijke intrek van glasaal neemt toe.
JournAal december 2017In dit nummer: EMFZV bijdrage aan kunstmatig voortplanten van paling. Nederland loopt voorop met Paling Over De Dijk.
JournAal augustus 2017 Special Blauwe HartDUPAN draagt de doelstellingen van Het Blauwe Hart een warm hart toe. Deze nieuwsbrief van Het Blauwe Hart vraagt aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit en de visstand in het IJsselmeergebied.
JournAAL juni 2017JournAAL juni 2017 met: flinke verbetering palingstand en inzet peurvereniging Kampen
JournAal mei 2017JournAal nr.1 mei 2017 Gesmokkelde paling terug in de natuur, Herbevolking randmeren, Stakeholderconsultatie Sustainable Eel Standard, Oproep samenwerking aan projectgroep Aalherstel, Herbevolking Duitsland.
JournAAL december 2016JournAAL nr. 4 december 2016. Special Paling Over De Dijk, een project waarbij ruim 8.000 geslachtsrijpe palingen op weg zijn geholpen richting hun paaigronden in de Atlantische oceaan. Monitoring glasaal bij Den Oever
JournAAL november 2016Project “Paling over de Dijk” in volle gang .Internationale wetenschappers bundelen krachten voor palingkweek in Eelric. Nieuw rapport Working Group on Eel (WGEEL). Franse glasaalvissers verkennen ESF-aanpak. Palingfonds gaat Europees.
JournAAL juli 2016JournAAL nr. 2 juli 2016
JournAAL mei 2016JournAAL nr. 1 mei 2016
JournAAL december 2015In dit nummer: Duizenden palingen veilig op weg geholpen – Komende 4 jaar uitzet van jonge paling gegarandeerd – Puberende palingen op campus Wageningen UR – Hoe gaat het met de palingstand?
JournAAL september 2015In dit nummer: 1,5 miljoen palingen uitgezet in de natuur – Het belang van uitzet – Toepassing van videotechnieken – Reproductie-onderzoek glasaal – Invloed vismigratievoorzieningen in Den Oever – Beroepsvissers zetten 24.000 pootaaltjes uit.
JournAAL juni 2015In dit nummer: 863.000 jonge palingen uitgezet in de Randmeren. 37.000 jonge palingen uitgezet in Kampen. Uitzet pootaal Visserijvereniging Elburg. Uitzet pootaal op 10 juni vanuit Spakenburg. Vispassages Zeeland.
JounAAL juli 2015In dit nummer: 5 jaar DUPAN en Duurzaam Paling Fonds. Jonge paling loopt de spuigaten uit. Reproductie: grote stap richting duurzaamheid. Wetenschap positief over glasaalintrek. Baanbrekend bewijs nut uitzet paling. Uitzet pootaaltjes in augustus.
JournAAL december 2014Special over Paling Over De Dijk 2014
JournAAL oktober 2014In dit nummer: Paling Over De Dijk met Nuon en Wetterskip Fryslân. Recorduitzet in 2014: meer dan 8 miljoen jonge palingen. Glasaal een stevig handje geholpen. Aankomst glasaal stijgt in heel Europa. Onderzoek naar effect dioxines.

JournAAL juni 2014In dit nummer: – Historische hoeveelheid jonge palingen in de natuur – 45.500 jonge palingen uitgezet in Kampen – 100-jarige in Elburg zet 5.000 jonge palingen uit – 85.000 pootaaltjes in Randmeren – Nederlandse glasaal over de dijk gezet – Studies Paling Over De Dijk en Balansberekeningen afgerond
JournAAL maart 2014Uitgave met uitslag van het wetenschappelijk onderzoek Balansberekeningen, resultaten Paling Over De Dijk en uitzetdata glasaal in 2014.
JournAAL december 2013Eerste resultaten Paling Over De Dijk 2013
JournAAL oktober 2013Special over Paling Over De Dijk, actie die geslachtsrijpe palingen veilig langs de gemalen en over de dijken naar zee helpt.
JournAAL juni 2013Verslag SEG-conference: wetenschap ziet perspectief voor paling
JournAAL mei 2013PDF bestand
JournAAL jaargangen 2011-2012PDF bestand