Aantal gecertificeerde glasaalvissers binnen één seizoen verdubbeld

Met de certificering van nog eens 106 vissers, heeft de Sustainable Eel Group (SEG) bekend gemaakt dat het aantal Franse glasaalvissers binnen het seizoen 2020/2021 is verdubbeld. SEG verwacht dat aan het einde van het seizoen de meerderheid van de vissers gecertificeerd is, waardoor verantwoorde paling binnen een jaar in heel Europa beschikbaar zal zijn.

De recent gecertificeerde glasaalvissers voldoen aan de strenge eisen volgens de SEG-norm voor de vangst en levering van verantwoorde glasaal (jonge paling). Er zijn nu 219 vissers bij deze vrijwillige standaard aangesloten, waarmee zij zich inzetten voor een duurzame toekomst voor de paling. Meer dan 40 vissers doorlopen op dit moment het certificeringsproces. In totaal zijn er in Frankrijk zo’n 520 glasaalvissers met een vergunning. SEG verwacht dat de meerderheid daarvan aan het einde van het seizoen gecertificeerd zal zijn, waardoor het grootste deel van de glasaalvangst aan de strenge eisen van de SEG-standaard voldoet. Dat betekent een grote winst voor de verduurzaming van de palingsector. In Nederland is inmiddels 90% van de gehele sector, van palingkwekerij, -rokerij en handel tot aan de consument, gecertificeerd volgens de SEG-Standaard.

Het Europese palingbestand liet decennialang een daling zien. In 2009 werd een EU-verordening ingesteld, voor de bescherming en het duurzaam gebruik van het palingbestand. Met die verordening werd de visserij verminderd, de verkoop buiten de EU verboden en regelgeving ter verbetering van leefgebieden en migratiemogelijkheden ingevoerd. Om duurzaam gebruik van het bestand mogelijk te maken, heeft SEG in 2010 een standaard ontwikkeld, als gedragscode voor glasaalvissers, -handelaren, palingkwekerijen en -leveranciers. Een groep van 12 glasaalvissers op de Seudre en Gironde bij Royan werd in 2011 als eerste gecertificeerd. Naarmate de bekendheid van de standaard en de vraag uit de markt naar duurzaamheid toenam, nam ook het aantal gecertificeerde glasaalvissers toe. Ongeveer 56 ton glasaal, 13% van het geschatte jaartotaal van 440 ton (1,3 miljard visjes) wordt jaarlijks in Frankrijk gevangen. Het merendeel is bestemd voor herbevolking van de Europese binnenwateren, om zo het aantal paling te vergroten en de soort te helpen herstellen. Ongeveer 16 – 20 ton (4% van het jaartotaal) wordt verkocht aan palingkwekerijen om op te kweken tot paling of voor glasaal voor consumptie. In Nederland en Duitsland is vrijwel de gehele palingkwekerij en -handel inmiddels gecertificeerd

Voor bedrijven in de SEG-gecertificeerde handelsketen die SEG-gecertificeerde glasaal willen inkopen, is er nu voldoende aanbod om aan de vraag te kunnen voldoen. Een volledig register van SEG-gecertificeerde leveranciers is te vinden op: https://www.sustainableeelgroup.org/seg-certificate-register/

Gecertificeerde glasaal visserij