Dupan helpt jonge paling de Nederlandse binnenwateren bereiken

Jonge paling wordt geboren in de Sargassozee, zo’n 5.500 kilometer van hier, in het Noorden van de Atlantische Oceaan. Als larfje drijven ze met de golfstroom naar de Europese kust. Wanneer ze aankomen zijn ze intussen glasaaltjes geworden die het zoete water opzoeken om groot te worden. Omdat de Europese kusten op de meeste plakken ondoordringbaar zijn, komt er van nature te weinig jonge paling het Europese zoete water binnen. Daarom helpen we de natuur een handje.
Een deel van de glasaal, die zich in de wintermaanden en het vroege voorjaar in Frankijk en Engeland massaal ophoopt, wordt opgevangen en overal in Europa uitgezet. In Nederland coördineert DUPAN een groot aantal projecten om zoetwatergebieden te herbevolken met jonge paling, zodat de palingstand een flinke boost krijgt.

Steun vanuit de overheid
Een groot deel van de uitzet van jonge paling vindt plaats binnen het programma van maatregelen van het Nederlandse Aalbeheerplan. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Europese Aalverordening, die het uitzetten van glasaal verplicht heeft gesteld (art. 7). De herbevolking wordt in Nederland mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal wordt steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN.

Nut en noodzaak
Er komt van nature te weinig jonge paling de Europese zoete wateren binnen. Dat is een van de redenen waarom de palingstand tot 2011 een grote daling vertoonde. Doordat er jaarlijks tientallen miljoenen jonge palingen in de natuur worden uitgezet, leeft de palingstand sinds 2011 weer op.

Ook in Nederland worden jaarlijks miljoenen jonge palingen uitgezet. Dat is mogelijk
door inmiddels sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de
Europese kusten, waardoor er veel glasaal beschikbaar is. Steeds vaker wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt; meer paling kan in die gebieden niet leven. De Nederlandse gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen, zogenaamde schieralen, zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.