ISEAL associate membership voor SEG Standard 6.0!

ISEAL heeft de Sustainable Eel Group (SEG) benoemd tot geassocieerd lid. De standaard voor paling die SEG ontwikkelde voldoet aan de instapcriteria van ISEAL. Met dit geassocieerd lidmaatschap committeert SEG zich aan verdere ontwikkeling van de standaard, om te voldoen aan de vereisten voor een ​​volledig ISEAL-lidmaatschap.

SEG is een Europese organisatie voor natuurbehoud en wetenschap die werkt aan het versneld herstel en verantwoord beheer van de palingpopulatie. SEG initieert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en natuurherstelprojecten.

Als geassocieerd lid van ISEAL voldoet SEG aan de basiscriteria van elk van de drie ISEAL-codes voor Good Practice: Standard-Setting, Assurance en Impacts. SEG werd door het lidmaatschapscomité aanbevolen aan de raad van bestuur van ISEAL voor de definitieve goedkeuring op 21 augustus 2019.

 

Alex Koelewijn, sectorvertegenwoordiger binnen het bestuur van SEG en voorzitter van Stichting DUPAN toont zich zeer verheugd met het geassocieerd lidmaatschap van ISEAL: “Met dit geassocieerd lidmaatschap laat SEG zien dat haar standaard voor verantwoorde paling voldoet aan de strenge criteria die ISEAL verbindt aan de ontwikkeling en voortdurende verbetering van duurzaamheidsstandaarden”.

Andrew Kerr, SEG-voorzitter, verwelkomde het nieuws: “We zijn blij vanaf nu deel uit te maken van ISEAL. Onze succesvolle voordracht toont een sterke toewijding aan ISEAL's gedragscodes met hoe we onze normen vaststellen, aan hun voorwaarden voldoen en ervoor zorgen dat ons werk het juiste effect heeft. Deelname aan de ISEAL-gemeenschap zal ons helpen onze standaard en ons werk om de Europese palingstand te verbeteren, verder te ontwikkelen”.

Karin Kreider, Executive director of ISEAL over de toetreding van SEG: “Ik prijs de Sustainable Eel Group voor de inspanningen die zij hebben geleverd om geassocieerd lid te worden. SEG sluit zich hiermee aan bij een verzameling van verschillende standaarden die op uiteenlopende manieren sociale en ecologische veranderingen stimuleren. Het lidmaatschap van ISEAL wordt versterkt door de toewijding van SEG aan geloofwaardige werkwijzen, transparantie en verantwoording".

 

Over de Sustainable Eel Group

De Sustainable Eel Group (SEG) is de toonaangevende internationale samenwerking van wetenschappers, natuurbeschermingsgroepen, de commerciële sector en adviseurs, gericht op het herstel van de Europese paling. Het is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie (NGO), met kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Brussel en met medewerkers uit heel Europa en daarbuiten.

De visie van SEG is: Gezonde populaties van wilde paling verspreid over hun natuurlijke verspreidingsgebied, vervullen hun rol in het aquatisch milieu en ondersteunen duurzaam gebruik ten behoeve van gemeenschappen, lokale economieën en tradities.

 

Over ISEAL

ISEAL is een wereldwijde ledenorganisatie voor duurzaamheidsstandaarden. Haar missie is het versterken van systemen voor duurzaamheidstandaarden met het oog op mens en milieu. Het lidmaatschap staat open voor multi-stakeholder duurzaamheidsstandaarden en internationale accreditatie-instanties die aantonen dat zij in staat zijn om te voldoen aan de ISEAL-codes voor Good Practices met bijbehorende vereisten en zich committeren tot leren en verbeteren.

ISEAL-leden behandelen sociale en ecologische duurzaamheidskwesties – van arbeidsrechten en duurzaam levensonderhoud tot behoud van biodiversiteit – en zijn actief in een breed scala van sectoren. Leden zijn onder anderen: Marine Stewardship Council (MSC), Fairtrade International, Alliance for Water Stewardship, Forest Stewardship Council, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Rainforest Alliance en Responsible Jewellery Council.

 

Meer informatie over Stichting DUPAN

Meer informatie over het ISEAL-lidmaatschap

Meer informatie over de ISEAL-codes voor Good Practices

Volledige lijst van ISEAL-leden

Meer informatie over het Eel Stewardship Fund

Meer informatie over de Sustainable Eel Group