Kamerleden op werkbezoek bij DUPAN

Vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en PVV waren vandaag te gast bij de Stichting Duurzame Palingsector Nederland voor een werkbezoek. Zij kregen een interessant programma voorgeschoteld over de manier waarop de sector werkt aan herstel van de palingstand en aan duurzaamheid.

 

De kamerleden Ger Koopmans (CDA), Johan Houwers (VVD) en Karen Gerbrands (PVV) werden geïnformeerd over DUPAN's bijdrage aan wetenschappelijke onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd. Deze onderzoeken leveren belangrijke gegevens op over de uitzet van jonge paling (glasaal en pootaal). Onderzocht wordt hoe deze activiteiten bijdragen aan een duurzaam beheer van de palingstand in Nederland. Uitzetten van jonge paling is een van de belangrijkste activiteiten van DUPAN. De stichting wil dit de komende jaren massaal gaan doen, om de palingstand weer op het juiste niveau te brengen.

 

In een presentatie werd de samenhang getoond tussen het werk van de vissers, de kwekers en de palinghandel. Duidelijk werd dat de sector door een goede samenwerking in staat is om substantiële fondsen te werven en effectieve beheermaatregelen te nemen en uit te voeren. Daarbij deed het DUPAN-bestuur een oproep aan alle belanghebbenden rondom de paling, profit en nonprofit, om samen te werken. Met de juiste uitgangspunten – gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek – en een goede set afspraken en maatregelen, is het volgens DUPAN goed mogelijk de palingstand in korte tijd weer op peil te brengen. Met goed beheer is het vervolgens mogelijk de paling en de palingcultuur op een duurzame manier in stand te houden.

 

Het werkbezoek van de Tweede Kamerfracties bestond verder uit een rondleiding door een bij DUPAN aangesloten palingkwekerij. De rol die kwekerijen kunnen spelen in het duurzaam beheer van de palingstand werd duidelijk gemaakt.