Level playing field voor visserij op paling

Wageningen, 19 december 2018

Vannacht heeft de Europese Commissie besloten dat de beperking van de visserij op paling vanaf volgend jaar voor alle landen in Europa gelijk is. In Nederland werd al in 2007 besloten gedurende drie maanden in het najaar niet meer beroepsmatig op paling te vissen. De landen in de Baltic deden dat vanaf dit jaar ook. Met dit besluit volgend nu dus ook alle andere Europese staten.

Met de aanvullende Europese maatregel, wordt de sport- en beroepsvisserij in Europa op hetzelfde niveau gebracht. Paling is een vis die in heel Europa voorkomt, en bescherming ervan moet dus ook op Europees niveau plaatsvinden. Daarmee kan beter worden berekend of de beschermingsmaatregelen ook effect hebben. 

Alex Koelewijn van Stichting DUPAN zegt hierover “De palingstand verdient een goed beschermingsniveau. Je moet afspraken met elkaar maken over de hoeveelheid die je verantwoord kunt benutten. Onbeperkte visserij kan op geen enkele vissoort, dus ook niet op paling. Nu de visserij voldoende is teruggebracht, wordt het tijd dat Europa ook de regelgeving rond waterbeheer aanscherpt. Het Europese leefgebied voor paling moet beter worden gemanaged. Er zijn teveel dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales die niet of nauwelijks te passeren zijn voor palingen op hun trektocht”.

Volgens Stichting DUPAN biedt de Europese Aalverordening, zoals deze sinds 2009 van kracht is, voldoende bescherming voor paling. Veel van de afspraken in dat plan, zoals een goede controle op de visserij en aanpassing van de waterwerken om de leefgebieden beter bereikbaar te maken, worden echter in veel landen onvoldoende nageleefd. Met een goede traceerbaarheid en goed waterbeheer kunnen nog grote stappen vooruit worden gemaakt.