Miljoenen baby-palinkjes te water in Zeeland

De Grevelingendam bij Bruinisse in Zeeland vormde woensdag 11 april het decor voor de herbevolking van de Zeeuwse wateren met jonge paling. Om de natuurlijke palingstand in Nederland te verbeteren, werd een grote hoeveelheid zogenaamde glasaal uitgezet. Zeeuwse beroepsvissers hielpen bij de uitzet van de in totaal 2,1 miljoen krioelende jonge palinkjes.

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, uit de monding van de Loire. Daar kwamen ze terecht via de oceaanstroming, die ze meevoerde vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek).

De vrachtzending glasaaltjes werd nauwlettend bemonsterd. Geduputeerde Jo-Annes de Bat (foto links) en beleidsman Visserij en Aquacultuur van de provincie Zeeland, zorgden daar in eigen persoon voor. De glasaal bleek van uitmuntende kwaliteit: klein en vitaal. Er werden 3759 stuks per kilo geteld. In totaal werd 548 kilogram geleverd, ofwel bijna 2,1 miljoen stuks. In het Grevelingenmeer werd 344 kilo uitgezet. De ongeveer 1,3 jonkies werden met de BRU 20 door beroepsvissers Jaap Muller en Martin Bout naar hun opgroeigebied gebracht.

Naast de Grevelingen, werd er glasaal uitgezet in het Veersemeer door Marvel van de Kreeke en Wim de Ridder, en in de Axelse Kreek, Otheense Kreek en de Braakman door Peter Kooistra.

Jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen om zoetwater te bereiken, waar ze op willen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij