Nieuwe, diervriendelijke verwerkingsmethode paling

Een drietal Nederlandse bedrijven is er in geslaagd een machine te ontwikkelen die paling op een diervriendelijke wijze kan verwerken voor consumptie. De bedrijven Nijvis, Klooster en Rijpelaal hebben in samenwerking met de onderzoeksinstellingen IMARES en Livestock Research deze machine ontwikkeld.

De nieuwe machines zullen voor het eerst worden ingezet voor de verwerking van paling voor het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef op 4 september a.s. Voorzitter mevrouw Van den Brand – Sikking van de wedstrijdcommissie is zeer verheugd: “Bij voorgaande edities kregen wij als organisatie de nodige kritiek uit maatschappelijke hoek. Men dacht namelijk ten onrechte dat onze paling nog op traditionele wijze in een zoutbad werd gedood. Dit was al jaren niet meer het geval, maar bij gebrek aan een algemeen aanvaarde moderne vorm van paling verwerken was dit moeilijk om voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze betrokkenheid bij het aloude palingambacht zijn we daarom erg blij dat we dankzij de nieuwe methode kunnen voldoen aan de verwachtingen die de samenleving van ons heeft op het gebied van duurzaamheid, diervriendelijkheid en productkwaliteit."

De machine kwam tot stand na onderzoek dat bestond uit hersen- en hartfilms en gedragsobservaties. Daarmee werden de condities bepaald waarbij bewusteloosheid bij paling onmiddellijk intreedt en in stand blijft tot het dier dood is. Met de nieuwe machine treedt de bewusteloosheid in een seconde in. Ook werd onderzoek gedaan naar de invloed van de verwerkingsmethode op de kwaliteit van het palingvlees.
De Noorse apparatenbouwer SeaSide bouwt de machines. Met de eerste twee machines is inmiddels volop getest. Daaruit is gebleken dat de machines volledig voldoen aan alle vooraf gestelde eisen ten aanzien van diervriendelijkheid, verwerkingsnelheid en vleeskwaliteit. De Stichting DUPAN die zich inzet voor een duurzame palingsector, is blij met de machines en noemt het een sprong voorwaarts.