Oproep aan EU-lidstaten: Verminder sterfte palingen door kust- en waterbarrières

In een deze week verschenen rapport adviseert de Europese Commissie de raad en het parlement van de Europese Unie om meer milieu- en omgevingsmaatregelen te nemen om het herstel van de palingstand in Europa verder te bevorderen.

Het rapport geeft aan dat verschillende Europese lidstaten niet voortvarend genoeg zijn geweest bij de invoering van maatregelen, zoals zij die hebben afgesproken in hun respectievelijke nationale aalbeheerplannen. Op het gebied van visserijbeperking is dat volgens het rapport inmiddels wel gebeurd en de effecten daarvan moeten verder worden gemonitord. Het rapport vervolgt ermee dat er meer aandacht geschonken moet worden aan – niet visserij gerelateerde – oorzaken die sterfte bij palingen veroorzaken. Daarbij wordt verwezen naar waterkrachtcentrales en gemalen, afname en degradatie (vermindering van de biologische draagkracht) van leefgebieden, vervuiling en verspreiding van ziekten en parasieten. In het rapport staat dat er, in de meeste lidstaten, aan deze oorzaken te beperkt aandacht is besteed.

Het rapport gaat verder in op de moeizame vaststelling van de omvang van de totale aalpopulatie. In de conclusie wordt aangegeven dat er een dringende behoefte is aan robuuste berekeningen en betere indicatoren voor het meten van de hoeveelheid palingen.

Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group in Londen zei “Van de enorme stijging van de glasaalaankomsten in Europa in de afgelopen drie jaar, heeft de natuur onvoldoende kunnen profiteren omdat de meerderheid van de intrekmogelijkheden voor de jonge palingen totaal geblokkeerd is. Om het herstel van de palingstand te bevorderen, zijn in Europa in 2014 zo’n 90 miljoen jonge palingen langs de migratie-barrières geholpen. Dat is natuurlijk prima zolang als dit nog nodig is, maar uiteindelijk willen we dat palingen zelf deze barrières kunnen passeren.”

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN zegt: “Dat Europa de levenscyclus van paling wil herstellen door de barrières tussen zoet en zout water op te lossen, is lovenswaardig. Daarnaast willen we dat er snel een doordacht systeem wordt ingevoerd voor duurzaam beheerde visserij. Van het inschatten van de omvang van het bestand moeten we snel af. DUPAN is dan ook blij dat er in het rapport om meer betrouwbare gegevens wordt gevraagd over de hoeveelheid paling die Europa rijk is.”

Het rapport van de Commissie kunt u hier downloaden