Beroepsvissers helpen geslachtsrijpe paling over de dijk

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien.

Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Noord Atlantische Oceaan te gaan. De trekroutes of migratieroutes voor paling zijn geblokkeerd door duizenden obstakels, zoals gemalen, dijken, sluizen en waterkrachtcentrales.

Met het project Paling Over De Dijk helpen beroepsvissers geslachtsrijpe palingen voorbij gemalen en waterkrachtcentrales, om te voorkomen dat ze gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen kunnen daarna hun weg vervolgen naar de Noordzee. Van daaruit zwemmen ze de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor jonge palinkjes die, ongeveer een jaar later, met honderden miljoenen tegelijk weer opduiken aan de Europese kusten.
Paling over de dijk vindt plaats tussen begin september en eind november, tijdens het trekseizoen van palingen.

In deze film wordt uitgelegd hoe Paling over de dijk in zijn werk gaat.

Steeds meer grote palingen in Nederland

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 2013 opvallend gestegen. In het seizoen 2019 is de hoeveelheid palingen (in kilo’s gemeten) zelfs bijna verdubbeld. Ook elders in Nederland zagen projectmedewerkers van ‘Paling Over De Dijk’ sterke stijgingen.

De toename van de grote palingen in rivieren en in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand, wat ook al werd geconstateerd bij de stijgende hoeveelheid jonge palinkjes aan de Franse kusten (ICES. November 2019).

Het project Paling Over De Dijk maakt de uittrek van vele duizenden volwassen vrouwtjespalingen mogelijk, elk goed voor miljoenen jonge palinkjes. Het project wordt gefinancierd door de sector, de overheid, nutsbedrijven en waterbeheerders.