Ruim 400.000 palingen uitgezet in Markermeer

In het Markermeer zijn ruim 400.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd.

Beroepsvissers Jan Westering en Jan van Triest uit Lelystad en Jan en Arend de Beer uit Hoorn namen op beide locaties 600 kilogram, totaal 1.200 kilogram ofwel ruim 400.000 palinkjes aan boord van hun vissersschepen. Vandaaruit werden de jonge dieren uitgezet in het Markermeer waar ze kunnen opgroeien tot volwassen palingen. In totaal werden dit jaar, verspreid over Nederland, meer dan 8 miljoen jonge palingen uitgezet.

Waarom uitzet van paling?

Paling is een vis die in de oceaan wordt geboren. Via de golfstroom komen ze als kleine glasaaltjes naar de Europese kusten. De kusten zijn echter zo goed beschermd, dat de jonge paling ons land nauwelijks in kan. Daarom helpen we een handje. Door uitzet van paling en goed visserijbeheer wordt uiteindelijk een groot aantal palingen volwassen en geslachtsrijp. Vanuit het Markermeer kan deze zogenaamde schieraal weer terug naar zee om op de paaigronden in de Sargasso Zee, 6.500 kilometer verderop, voor nageslacht te zorgen.

De paling die wordt uitgezet is zogenaamde pootaal: hele jonge paling die in een kwekerij gedurende enkele maanden is opgekweekt. Aangenomen wordt dat deze pootaal, omdat deze groter en sterker is, beter in staat is te overleven in de natuur dan de allerkleinste palingsoort, de glasaal. De uitzet van pootaal maakt daarmee deel uit van een complete beheercyclus die door de sector wordt uitgevoerd. Van de allerkleinste soort, de glasaal, waarvan er dit jaar meer dan 6 miljoen stuks zijn uitgezet, tot de grootste soort, de schieralen. Op plaatsen waar deze geslachtsrijpe palingen in het najaar niet zelfstandig terug naar zee kunnen door de gemalen en kustbarrières, helpen beroepsvissers deze obstakels te passeren.

Perspectief voor een duurzame visserij

Deze pootaaluitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen, om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.