Sector zet 400.000 jonge palingen uit in Friesland

Delfstrahuizen, 12 juni 2012 – Vandaag zijn in het Friese Tjeukemeer en Sneekermeer  400.000 pootaaltjes uitgezet. Dat gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. Kinderen van een basisschool die onlangs het nieuwe lesmateriaal over ‘het mysterie van de paling’ hebben behandeld in de klas, waren aanwezig voor deze ‘praktijkles’. Bekijk hier de uitzending van SBS6

Maar liefst 1200 kilo jonge palingen (pootaaltjes) werd verdeeld over het Friese Tjeukemeer (300.000 stuks) en Sneekermeer (100.000 stuks). De Friese wateren zijn gekozen vanwege het schone water en bodem en de mogelijkheid voor vrije uittrek van de aal.Met het uitzetten van de pootaal wordt een verbeterde uittrek van schieraal beoogd en daarmee een verbetering van de voortplanting, zodat er weer genoeg glasaal op een natuurlijke manier ons land binnen kan zwemmen. Volgens rekenmodellen zullen drie van de zeven pootaaltjes het tot volwassendom brengen. De rest wordt bijvoorbeeld  opgegeten door andere vissen of aalscholvers. Er overleven dus zo'n 175.000 palingen. Daarvan wordt veelal tweederde een ‘mannetje’ en éénderde een vrouwtje. Ieder vrouwtje dat naar de paaigronden zwemt kan ruim een miljoen larven produceren.

Alex Koelewijn van DUPAN en een scholier van De Trieme uit Sintjohannesga

Visser Ep Visser nam de palingen aan boord. Een schoolklas van basisschool De Trieme uit Sintjohannesga hielp met de tewaterlating van de duizenden palingen. Zij waren onlangs de eerste klas die het nieuwe lespakket ‘Lars en Liz en het mysterie van de paling’ op school hebben behandeld. Na de les in de klas volgde voor hen dit informatieve practicumgedeelte.  De lesbrief met docentenhandleiding zal vanaf komend schooljaar landelijk kunnen worden gebruikt door docenten van groepen 7 en 8 op basisscholen.

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van de kleinere glasaal en het naar zee terugbrengen van geslachtsrijpe paling. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Bart Bruggeman, voorzitter van het Productschap Vis.

De uitgezette pootaal is afkomstig van glasaal die voor riviermondingen in Frankrijk en Zuid-Engeland is weggevangen en die in een Nederlandse  kwekerij enkele maanden is opgekweekt om hem weerbaarder te maken. Duits onderzoek laat zien dat de overlevingskans in de natuur daarmee wordt vergroot.  Wanneer zij is opgegroeid tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen), kunnen ze vrij uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Voor het bijdragen aan het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 wordt jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld. Het project is medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis in samenwerking met de Stichting DUPAN.

De befaamde paling-aak Korneliske Ykes II

 

Bekijk hier de uitzending van SBS6