Smokkel van jonge paling naar China volledig ingestort

De smokkel van glasaal – jonge paling – naar China is dit seizoen in sterke mate teruggedrongen van – geschat – 100 ton naar een gerapporteerde 5 ton. De glasaalsmokkel vormde de afgelopen 10 jaar de grootste bedreiging voor de palingstand in Europa. De Duitse wetenschapper en palingexpert Florian Stein spreekt van “een crash van de illegale palinghandel”. Het instorten van de illegale handel is een succes voor de Sustainable Eel Group en de palingsector.

In het seizoen 2017-2018 werd volgens Europol 100 ton glasaal naar China gesmokkeld. Door een reeks van gecoördineerde acties onder leiding van Europol, met invallen, inbeslagnames en arrestaties, werden de smokkelaars afgelopen jaar stevig aangepakt. In het seizoen 2018-2019 werd nog maar 5 ton Europese glasaal in China gerapporteerd.

De autoriteiten kwamen de grootschalige smokkel op het spoor, mede door het onderzoekswerk van de Sustainable Eel Group. Deze organisatie van wetenschappers, natuurorganisaties en de palingsector zet zich in voor bescherming van de palingstand en een keurmerk voor volledig traceerbare paling.

Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN looft het werk van de Sustainable Eel Group: “De jarenlange inspanningen, om de smokkelproblematiek onder de aandacht te brengen van de opsporingsautoriteiten, werpen nu zijn vruchten af. Dankzij de investeringsbereidheid via het palingfonds ESF door de sector en de samenwerking met wetenschappers, is er nu volop aandacht voor wat ook wel ‘World’s biggest wild life crime’ wordt genoemd. We kunnen onze aandacht weer vestigen op de invoering van een keurmerk voor ketentransparantie waardoor de smokkel nog verder kan worden teruggedrongen.”

De daling van de smokkel in 2019 zet zich naar alle waarschijnlijkheid door in 2020, nu de handelsbeperkingen door de wereldwijde Corona-uitbraak het vliegverkeer sterk heeft ingeperkt.

illegale smokkel glasaal naar china
Inbeslagname van koffers vol glasaal in Spanje in 2018

Meer achtergrondinformatie over palingsmokkel: https://www.sustainableeelgroup.org/trafficking-updates/