Tweede Kamerleden op werkbezoek bij palingsector

Leden van de Tweede Kamer waren 23 maart te gast bij de Stichting DUPAN. Tijdens een werkbezoek aan Palingrokerij Klooster in Enkhuizen, stelden zij zich op de hoogte van de verschillende initiatieven van de palingsector op weg naar duurzaamheid.

Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Henk van Gerven (SP) werden geïnformeerd over wetenschappelijk onderzoek, duurzame vangst- en productiemethodes en het Duurzaam Paling Fonds, waarmee dit jaar het paling-over-de-dijk-programma wordt meegefinancierd.

Paling-over-de-dijk

Veel interesse was er bij de Kamerleden voor het programma waarbij de natuurlijke  migratie van paling door de sector wordt geholpen. Beroepsvissers helpen daarbij de paling over de waterbarrières. In kwekerijen opgegroeide jonge paling wordt uitgezet in gebieden waar deze goed kan opgroeien. Volwassen, geslachtsrijpe paling (schieraal), wordt in de buurt van barrières, zoals gemalen en waterkrachtcentrales, opgevangen, en uitgezet in water van waaruit zij vrij kunnen uitzwemmen naar zee om voor nageslacht te zorgen. De stichting DUPAN financiert dit programma uit het Duurzaam Paling Fonds. DUPAN doet een appel op waterbeheerders, energiemaatschappijen, natuurorganisaties en sportvissers, om dit programma te ondersteunen. Via een breed gedragen motie in de Tweedekamer hoopt DUPAN in elk geval of ondersteuning vanuit het Europese Visserij Fonds.

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de vereniging Kust & Zee, worden op dit moment balansberekeningen gedaan. Dit onderzoek moet uitwijzen, hoeveel paling een kwekerij moet uitzetten in de natuur, om het gebruik van uit de natuur afkomstige glasaal te compenseren. Op die manier kan de kwekerij het effect het onttrekken van paling uit de natuur compenseren of zelfs positief laten zijn. Daarnaast is er subsidie aangevraagd voor onderzoek naar de overleving van gekweekte paling, waarbij sterftefactoren worden meegewogen, zoals natuurlijke vijanden en vangst met een haak door sportvissers. Tot slot vroeg DUPAN om subsidie voor de invoering van een integraal keten beheersysteem (IKB Paling), waarmee de volledige vangst en handel in paling beheersbaar wordt.

Kamerleden en fractiemedewerkers zien hoe paling van het Duurzaam Paling Fonds wordt verwerkt.