Uitzet glasaal door nieuwe stichting DUPAN


Viswekers, vissers  en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend waarin de partijen zich bereid verklaren om samen te werken en een fonds op te richten waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand.
Het convenant werd vandaag door de drie partijen uit de palingsector ondertekend ter gelegenheid van de uitzet van de eerste glasaal in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal 2010’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. De eerste uitzetting betreft 170 kg glasaal in het Veerse Meer. Deze eerste uitzet is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met het ministerie van LNV in het kader van het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ wordt uitgevoerd. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. Duurzaam op peil brengen
Het moet beter met de palingstand in Nederland. Over de oorzaak van de afname is nog maar weinig bekend. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken.  Met het convenant willen de palingkwekers, -vissers en –handel/verwerkers, die tezamen 80% van de palingsector vertegenwoordigen,de palingstand duurzaam veilig te stellen en daarmee een bijdrage leveren aan het duurzaam in stand houden van de soort en exploitatie mogelijk maken.  
 
Onderzoek
Door de partijen uit de palingsector is een convenant getekend waarin men zich bereid verklaart om samen te werken aan een duurzaam herstelplan. Daartoe wordt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht. Deze stichting zal zich in samenwerking met een het ministerie van LNV gaan inzetten voor een duurzaam nationaal aalherstelplan waarmee  het herstel van deze vissoort wordt gewaarborgd.  Namens de stichting DUPAN zegt William Swinkels: “Wij willen een fonds oprichten waaruit de komende jaren wordt geïnvesteerd in diepgaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundamenteerd beleid voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.”      Verantwoord
DUPAN vindt dat er meer inzet kan worden gepleegd dan het huidige Aalherstelplan van de overheid verplicht.. Swinkels: “Je lost het probleem niet op met een vangstverbod; en stoppen met het eten van paling is ook geen goede oplossing. Wij willen op een verantwoorde manier paling mogen vangen, kweken en eten. Daarom nemen wij nu het voortouw voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar wat er nu werkelijk aan de hand is met de palingstand in ons land. Tegelijkertijd willen wij de paling  structureel uitzetten en  de vangstmethoden verbeteren. Voor de duurzame verwerking worden er nieuw ontwikkelde technieken ingevoerd. Met een duurzame exploitatie is de sector in staat om ook in de toekomst er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende glas- en pootaal wordt uitgezet. En door geslachtrijpe aal naar zee te helpen, dragen vissers ertoe bij dat de soort op verantwoorde wijze in stand kan blijven.” De project van aaluitzet is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt mede gefinancierd door het Europees Visserijfonds: investering in duurzame visserij