Uitzonderlijk grote hoeveelheid jonge paling in Frankrijk

In het kustgebied bij La Rochelle in Frankrijk zijn de eerste twee weken van januari uitzonderlijk grote hoeveelheden glasaal aangetroffen. Dat zegt ir. William Swinkels, visteeltkundige en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) en bestuurslid bij Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN).Grote hoeveelheden glasaal

In Frankrijk zijn zo'n 400 beroepsvissers actief in de glasaalvisserij. De afgelopen twee weken vingen zij 10-15 kg glasaal per boot per dag. De laatste twaalf jaar waren die vangsten slechts enkele kilo's. Quotum in 2 weken vol gevist

Voor de palingkwekerijen in Europa geld een quotum van 17.000 kg. Door de enorme vangsten per dag, is het quotum in twee weken tijd vol gevist. Normaal wordt er van 15 november tot 1 april op glasaal gevist. Het quotum wordt elk jaar naar beneden bijgesteld, vanwege de vermeende, slechte ontwikkelingen in de palingstand. 

William Swinkels: "De Nederlandse viskwekers hebben moeite de grote hoeveelheden glasaal die er nu tegelijkertijd op de markt komt, in hun kwekerijen te verwerken. Dat moet nu in een zeer korte periode, terwijl daar normaal het gehele voorjaar de tijd voor is."Tijdens de boardmeeting van de Sustainable Eel Group in Londen vorige week dinsdag, werd duidelijk dat de laatste drie jaar de Franse qouta steeds eerder volledig benut zijn en dat de vangsthoeveelheden per dag een sterk stijgende lijn vertonen. In 2011 was het quotum eind februari vol in 2012 was dat begin februari nu in 2013 is het midden januari volledig benut. Zelfstandige intrek van paling schier onmogelijk

In Frankrijk trekt de meeste glasaal in januari en februari de rivieren in, waar dat nog mogelijk is. Net als in Nederland is de kust een gesloten systeem geworden, waar trekvissen het moeilijk hebben. Nu de quota vol gevist zijn, zal veel glasaal voor de kust blijven zwemmen en grotendeels ten prooi vallen aan vogels en grotere vissen. William Swinkels: "Europa zou op een andere manier naar de quota moeten kijken, We zien nu wederom een veel grotere intrek van glasaal. Een flink deel van de glasaal voor de kust zou kunnen bijdragen aan de aalherstelplannen in de Europese landen, door deze jonge palinkjes te vangen en uit te zetten, in plaats vandeze nu verloren te laten gaan voor de natuur."Wetenschap

Gezien de recordvangsten dit jaar en vorig jaar, dringt de vraag zich op of de wetenschap wel goed meet. In de officiële wetenschappelijke rapportages is er nauwelijks sprake van herstel van de palingstand. Hoe kan het dan dat de vissers zulke grote hoeveelheden glasaal vangen? William Swinkels: "Al decennia zijn de meetmethodes en meetlocaties onveranderd gebleven. Misschien wordt er dus verkeerd gemeten, niet op de juiste manier of niet op de juiste plaatsen. Wij zien een duidelijke verbetering in de vangsthoeveelheden (catch per unit effort). Hieruit kun je afleiden dat er meer glasaal is. Het zou in elk geval interessant zijn te onderzoeken waar deze grote hoeveelheden glasaal vandaan komen en hoe we die beter kunnen inzetten voor de natuur."