Wakker of Slapend Dier?

Dat paling volgens Wakker Dier bijna is uitgestorven mag een flagrante leugen worden genoemd. Paling is een Europese vis die gequoteerd mag worden gevist voor aquacultuur. De vangst op wilde, volwassen paling is aan dezelfde strenge Europese regelgeving gebonden. Als aanvullende maatregel is op initiatief van de Nederlandse sector het Duurzaam Paling Fonds opgericht. Het geld in dit fonds wordt besteed aan onderzoek naar duurzaam beheer en aan vele uitzetprojecten van miljoenen palingen in Nederland. Uitvoerig bewijs daarvan staat op www.dupan.nl. Wakker Dier had beter Slapend Dier kunnen heten… Of is zij zelf Liegebeest van 2013?

N.B. Al eerder, in 2011, werd het Duurzaam Paling Fonds aangevallen door een actiegroepering. Toen was het GreenPeace die het Duurzaam Paling Fonds voor de Reclame Code Commissie bracht. Hun claim werd afgewezen, omdat deze net als nu bij de onsympathieke verkiezingsactie van Wakker Dier alle grond mist. Het volledige vonnis staat op www.dupan.nl. Stichting DUPAN betreurt de houding van deze partijen. Zonder in overleg te treden met de sector, over welke maatregelen het meest effectief zijn voor de toekomst van de paling, verspreiden zij een ongenuanceerde, oneigenlijke berichtgeving. De machtige marketingmachines van grote natuur- en milieuorganisaties zoals Wakker Dier, richten onterecht hun pijlen op een sector die, met steun van overheid, wetenschappelijke inzichten en het publiek (alle op zowel Nederlands als Europees niveau), zeer actief de weg naar duurzaamheid bewandelt en daarop inmiddels bewezen succesvol is.

Stichting DUPAN is er van overtuigd dat samenwerking de beste oplossing is voor een uiteindelijke, duurzame palingvisserij en -kwekerij. Migratieoplossingen zoals vispassages voor paling bij alle belangrijke kustbarrières, poldergemalen en waterkrachtcentrales, kunnen er alleen komen als de grote natuur- en milieuorganisaties. waterbeheerders, overheden, wetenschap en de sector hun krachten bundelen. Niets doen is geen optie voor DUPAN.