Dupan ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de paling

In het verleden is veel onderzoek verricht naar het wel en wee van de paling. Allesomvattend onderzoek is er echter niet. Hoe het komt dat de palingstand tot 2011 zo sterk is gedaald is dan ook niet bekend. En welke maatregelen het meest effectief zijn om de palingstand weer omhoog te krijgen ook niet. Dus ook niet wat de gevolgen zijn van een vangstbeperking, hoeveel palingen er in een bepaald gebied ├╝berhaupt kunnen leven of hoeveel paling we precies kunnen opvissen binnen het zelfherstellend vermogen van de natuur. De stichting DUPAN wil dat dit allesomvattende onderzoek er komt, zodat we de palingstand nog beter kunnen dienen en de best mogelijke beheermaatregelen kunnen nemen. Beschikbaar onderzoek op deelgebieden vindt u in het informatiecentrum.

Kunstmatige voortplanting

Wageningen University & Research heeft een publiek private samenwerking gesloten binnen de Topsector Agri&Food met DUPAN, het Ministerie van Economische Zaken en private partijen. Doel is om de kweek van paling zonder gebruik van glasaal uit de natuur mogelijk te maken. Internationale samenwerking tussen palingonderzoekers binnen het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) helpt om het palingonderzoek in een stroomversnelling te krijgen.

EELRIC is een initiatief van Wageningen University & Research en DUPAN. In dit internationale kennisplatform werken wetenschappers samen om tot belangrijke doorbraken op het gebied van palingkweek te komen. De wetenschappers mikken daarbij op gecontroleerde productie van palinglarven, de ontwikkeling van goed larvenvoer en uiteindelijk het produceren van glasaaltjes. Met kunstmatig verkregen glasaal biedt Palingkweek een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand en bewerkstelligt daarmee een verdere verduurzaming van de palingconsumptie.

EELRIC is gevestigd op de campus van Wageningen University & Research. Meer informatie is beschikbaar via eelric.eu