10/10 We moeten zuinig zijn op de Aalverordening

De 10 geboden van DUPAN: deel 10 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt. 

De Aalverordening, daar moeten we zuinig op zijn!

Wat goed is moet je niet veranderen. Als je iets wat goed is repareert, gaat het stuk. In de politiek zie je vaak dat partijen iets willen veranderen om er hun stempel op te kunnen drukken, niet om het beter te maken. Zoals president Trump die van Obamacare af wil. Niet omdat het niet goed is, maar omdat hij het dan Trumpcare kan noemen.

Het veranderen van de Aalverordening, stukrepareren dus, leidt tot nieuw beleid dat juist niet werkt, terwijl de Aalverordening bewezen ‘fit for purpose’ is, zoals de Commissie zelf concludeert. (Fit for purpose betekent overigens niet dat het in elke lidstaat tot in de details is uitgevoerd. Ruimte voor lokale verbetering is er zeker, DUPAN zal daar internationaal aandacht voor blijven vragen.)

In het artikel van het Engelse gezaghebbende magazine Eurofish van afgelopen week, wordt de uitwerking van de Aalverordening overzichtelijk uit de doeken gedaan. Algemene conclusie: “het internationale aalbeheer werpt zijn vruchten af”.

Het artikel is een samenvatting van het aal-congres dat dit voorjaar plaatsvond in Potsdam bij Berlijn en waar de internationale wetenschap, natuurorganisaties, overheden en de sector hun bevindingen toonde.

Geen woorden maar daden: ruim een miljoen per jaar voor verbetering

10 Jaar geleden koos DUPAN er heel bewust voor, onder het motto “geen woorden maar daden”, om niet te debatteren en krom te praten wat recht is, maar om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de verbetering van de palingstand. De sector zamelt elk jaar ruim een miljoen euro in, die wordt besteed aan:

  • Natuurprojecten voor een betere palingstand in de zoete wateren, zoals de uitzet van jonge paling in geselecteerde gezonde habitat.
  • Herstellen van de levenscyclus door het terug naar zee helpen van volwassen paling. (Samen met herbevolking noodzakelijk zolang migratieroutes geblokkeerd zijn.)
  • Wetenschappelijk onderzoek naar onder andere het leven van de paling maar ook kunstmatige voortplanting, om uiteindelijk tot effectiever natuurbeheer te komen.
  • Certificering van visserij, aquacultuur en palinghandel.
  • Internationale samenwerking aan verduurzaming en natuurbeheer.

Feit is, dat de palingsector vandaag de dag met veel maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaat met wat de natuur ons biedt. ‘stewardship’ dus, of in goed Nederlands: ‘rentmeesterschap’. Een sector waar bij alle spelers – van visserij tot kweek en handel – het besef heerst dat een goed beheerde palingstand cruciaal is voor de toekomst. Een sector ook die klaar is voor de toekomst, met het ‘Palingfonds’ (Eel Stewardship Fund, afgekort ESF) als inkomstenmodel waaruit maatregelen, oplossingen, natuurprojecten, verbeteringen in de manier van werken en certificeringen kunnen worden bekostigd. Een sector die bovendien is geëquipeerd om de maatregelen van het Aalbeheerplan optimaal uit te voeren.

Geen volgers maar leiders

In 2010 namen we al het voortouw. In Nederland en sindsdien ook elders in Europa helpen wij vergelijkbare organisaties met het vormgeven en ontwikkelen van ‘stewardship’. Dat doen we transparant door actieve deelname in de Sustainable Eel Group en een zetel in de Eel Stewardship Association. DUPAN blijft de komende jaren deze leidende rol vervullen; we signaleren, stippelen de juiste weg uit naar werkbare oplossingen, effenen het pad en nemen partijen bij de hand waarmee we onze gezamenlijke doelen sneller kunnen behalen dan is voorgeschreven. Daarbij hopen we dat Brussel óns advies volgt, zodat we samen zuinig kunnen zijn op een doordachte Aalverordening die werkt.