9/10 Samenwerken dé oplossing voor betere uitvoering Aalverordening

De 10 geboden van DUPAN: deel 9 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt. 

Samenwerken is dé oplossing voor een betere uitvoering van de EU Aalverordening

Zoals in deel 8 van onze 10-delige cyclus duidelijk gesteld en gemotiveerd: de EU Aalregulering voldoet prima, maar de uitvoering ervan moet beter. Als alle lidstaten ervoor zorgen dat ook de maatregelen buiten de visserij – met name het herstel van de migratieroutes – worden uitgevoerd (zie ook het nieuws van vandaag, 28 juli 2020), dan zullen de effecten van het aalbeheer nog groter zijn dan nu al het geval is. Omdat te kunnen bereiken is vooral samenwerking nodig, tussen alle partijen die baat hebben bij een gezonde palingstand. Maar let wel; verantwoord beheer vereist niet alleen samenwerking met overheden en waterbeheerders, maar ook tussen alle vormen van visserij: beroep en sport én met natuur- en milieuorganisaties.

Geneuzel over de EU Aalverordening

Beroepstwijfelzaaiers hebben een nieuw doel gevonden om echte oplossingen maar weer eens zo lang mogelijk uit te stellen. De Europese Commissie heeft in haar evaluatie van april dit jaar aangegeven dat de Aalverordening prima voldoet, maar dat de uitvoering ervan beter moet. Nee, zeggen de twijfelzaaiers, de verordening voldoet helemaal niet, want het einddoel is nog lang niet in zicht… Dus moet de Aalverordening worden herschreven! Een drogredenering van de bovenste plank. Kijk nog even naar de wetenschappelijke visie over de werking van de EU Aalverordening. We moeten voorkomen dat we eindeloos neuzelen over plannen en maatregelen als bezigheidstherapie (je bent zomaar weer drie jaar verder voordat er een nieuwe regulering is), maar samenwerken om de bestaande, goede plannen goed uit te voeren en ervoor zorgen dat ze maximaal effect sorteren.

40% Uitrek is OK, maar van wat?

Het gesteggel over 40% uittrek van schieraal is ook om moe van te worden. Ieder land legt op zijn eigen manier uit wat die 40% is, hoe je dat meet, wat je wel meetelt en wat niet. Dat levert enorme discussies op tussen mensen die het weten en mensen die het denken te weten. En dan zijn er nog allerlei goed bedoelende natuur- en milieuorganisaties die ook nog even een spreekwoordelijke duit in het zakje doen. ‘Spreekwoordelijk’ mag voor die organisaties trouwens in grote letters worden geschreven, want tot op heden kwamen zij met geen cent over de brug om de mee te betalen aan het aalherstel, ondanks de vele miljoenen aan subsidies die zij incasseerden en die volledig opgingen aan rapporten en campagnes.

Geen woorden maar daden

Maar hoe moet het dan wel? Ons advies: bepaal per lidstaat hoeveel de schieraalproductie op dit moment is en laat daar 40% van uittrekken naar zee. Dat geeft overal in Europa een realistisch streefbeeld. En doe dat dan net als in Nederland, waar DUPAN al sinds 2012 helpt om die schieralen langs de barrières naar zee te helpen, totdat deze knelpunten voor palingen vrij te passeren zijn. “Geen woorden, maar daden” roepen wij al sinds onze oprichting in 2010. Al 10 jaar worden we breed gehoord. Maar nog niet bij iedereen. Daarom besteden we nog één keer aandacht aan onze oproep; in deel 10 van deze 10-deligen serie. Wie weet, kunnen we ons jubileumjaar van 10 jaar DUPAN straks afsluiten met een breed gedragen en eensgezinde aanpak voor het beheer van de palingstand.