1/10 Wees zuinig op EU aalmanagement 

De 10 geboden van DUPAN: deel 1 van 10

20 Mei 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Wees zuinig op het Europese aalmanagement 

1.    De Europese Aalregulering 1100/2007 heeft veel in zich voor aalherstel en goed aalbeheer. Als lidstaten het volledig naleven, zal het herstel nóg sneller plaatsvinden. De Aalregulering is goed, maar kan op punten worden verbeterd.

2.    De levenscyclus van aal is door de mens verstoord. De Aalregulering biedt maar een halve reparatie: wel zoetwater herbevolken met glasaal, maar geen schieraal terug naar zee.

3.    De Aalregulering zou lidstaten moeten verplichten de migratieroutes van aal te herstellen.

4.    Voor een goede Aalregulering moeten we uitgaan van de draagkracht van een bepaald watergebied: hoeveel aal kan daar feitelijk leven.

5.    Goed beheer betekent kleinschalige visserij, naar draagkracht van het water.

6.    De 30% visserij die nu nog over is kan, mits goed beheerd, bijdragen aan monitoring, herbevolking, Paling Over De Dijk en daarmee aan natuurherstel.

7.    25% van de jaarlijkse aanwas verdwijnt! Stop de steeds groter wordende glasaal-plundering door de Chinezen.

8.    De eindbestemming: een goede aalstand die verantwoord wordt beheerd door beperkte, gecontroleerde en transparante benutting, binnen de grenzen van de natuurlijke draagkracht.

9.    Verantwoord beheer vereist niet alleen samenwerking tussen alle vormen van visserij: beroep én sport, maar vooral ook samen met natuurorganisaties en milieuorganisaties.

10. De Aalregulering: laten we er zuinig op zijn en niet het kind met het badwater wegspoelen.