4/10 We moeten de paling een handje helpen!

De 10 geboden van DUPAN: deel 4 van 10

12 Juni 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

We moeten de paling een handje helpen!

Tien jaar geleden werd DUPAN opgericht met het doel om een substantiële bijdrage te leveren aan een versneld herstel van de palingstand en verbetering van de migratiemogelijkheden voor paling in Nederland en Europa. Meer doen dat de wet ons voorschrijft, zo gold toen de insteek. DUPAN zegde toe miljoenen te investeren in herstel. Die belofte zijn we meer dan nagekomen. We hebben veel, heel veel gedaan om de paling daadwerkelijk te helpen. Lees hier de visie van DUPAN, en hier over de doelen van onze stichting, zoals vastgelegd bij de oprichting in juni 2010.

In de Aalverordening staat dat lidstaten maatregelen moeten nemen om de migratieroutes voor paling te herstellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing die voor een zalm werkt, zoals een vistrap, werkt voor paling juist niet. Een barrière oplossen voor paling is dan ook maatwerk. En elke barrière is weer anders. Nog meer maatwerk. Het zou dan ook honderden miljoenen kosten om alle barrières op te lossen. Vanuit die gedachte is het te verklaren waarom juist het herstel van migratieroutes onderbelicht is gebleven in de 11 jaar dat de Aalverordening van kracht is. De visserij beperken was een makkelijke knop om aan te draaien… Die liep in Nederland met 70% terug. Maar overal in Europa werd de visserij op paling sterk beperkt. De Europose Commissie is er in haar evaluatie van de Aalverordening dit voorjaar heel duidelijk over; lidstaten moeten hun aandacht in de komende jaren op het verbeteren van niet-visserij gerelateerde sterfte van paling, waarbij de migratieroutes op de eerste plek komen.

Ontoegankelijk en minder draagkracht

In Nederland kan een stuk minder paling leven dan vroeger. Dat is een feit. De Kader Richtlijn Water heeft in heel Nederland voor schoon water gezorgd. Maar schoon water is ook voedselarm water, waardoor de draagkracht van het oppervlaktewater voor de palingpopulatie drastisch is afgenomen. Er is minder water en het water dat er is kan minder paling bevatten. Zuinig omgaan met wat we wel hebben is daarom het devies; zorg ervoor dat het overgebleven, gezonde leefgebied optimaal toegankelijk is voor jonge paling en dat volwassen paling er ook weer uit kan. Maar zover is het nog lang niet, dat is een proces van decennia.

Daarom moeten we de paling helpen. Je kunt miljoenen besteden aan rapporten, plannen, campagnes en wat al meer. Belanghebbende partijen zoals natuurorganisaties, waterbeheerders en overheden kunnen dat geld ook opstapelen en besteden aan projecten die er echt toe doen en de paling een handje helpen. Voorbeelden van hoe dat kan, zoals case studies en succes stories zijn er te over.

DUPAN helpt graag mee. Klik hier als je met ons wilt samenwerken.