DUPAN selecteert leverancier uitzet pootaal

Stichting DUPAN heeft de leverancier voor de uitzet van pootaal geselecteerd. De firma Koman's Visshandel gaat rond de 250.000 – 300.000 pootaaltjes leveren voor uitzet in het Markermeer, vanuit Almere. Koman's Vishandel werd geseleteerd via een openbare tenderprocedure conform de Europese aanbestedingsregels. De pootaal wordt op 21 augustus uitgezet.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds. De coördinatie is in handen van Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds®. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.