1,5 miljoen jonge palingen uitgezet in natuur

Met de uitzet van zo’n 300.000 jonge palingen in de Randmeren vandaag en volgende week, krijgt het uitzetseizoen van paling dit jaar een succesvolle afsluiting. In totaal wordt de palingstand in de Nederlandse natuur vermeerderd met meer dan 1,5 miljoen jonge palinkjes.

De jonge paling, die vandaag vanuit Almere werd uitgezet, begon zijn leven in de Sargassozee (Bermudadriehoek), 6.000 km verderop in de Atlantische oceaan. Glasaal spoelt, meegevoerd door de golfstroom, aan op de Europese kusten. Daar zijn de uiterste kleine palinkjes gevangen, waarna ze enkele maanden in een kwekerij hebben doorgebracht om groter en sterker te worden.

Het uitzetten is noodzakelijk, omdat jonge palingen vrijwel niet zelfstandig langs onze kustbarrières kunnen komen. Deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is een belangrijke oorzaak van de sterk gedaalde palingstand in de laatste decennia. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Beroepsvissers van de Combinatie van Beroepsvissers zetten vandaag een groot deel van de palingen uit in de Randmeren vanuit de havens van Almere en Harderwijk.

De Randmeren behoren tot de uitzetgebieden die speciaal zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de palinkjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

De uitzet van de jonge palingen werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.