Europese subsidie voor redding vele duizenden palingen

De Stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) heeft een belangrijke bijdrage gekregen van het Ministerie van EL&I en het Europees Visserij Fonds (EVF). Zij ontvangt rond de 240.000 euro voor de uitbreiding van het succesvolle programma ‘Paling Over De Dijk’,. Met dit project worden dit najaar vele duizenden volwassen palingen uitgezet naar zee.

Volwassen palingen trekken vanuit het Nederlandse zoete binnenwater in het najaar naar zee, om zich voort te planten in de oceaan. Ze bereiken de kust echter niet zonder hulp, want veel trekroutes worden geblokkeerd door barrières. Met ‘Paling Over De Dijk’ zetten beroepsvissers de palingen ongeschonden over deze barrières heen. Vooral bij de pompen van gemalen. De kans dat een paling wordt beschadigd of gedood is bij deze gevaarlijke hindernissen het grootst. ‘Paling Over De Dijk’ wordt van september tot en met november uitgevoerd op zeker 20 belangrijke trekroutes. Daardoor kunnen vele duizenden volwassen palingen zich voort gaan planten en bijdragen aan de groei van de palingstand in Europa.

In 2012 werd het programma ‘Paling Over De Dijk’ in drie provincies uitgevoerd waarbij zo’n 7.000 palingen voor de gemalen werden opgevist en erachter weer uitgezet op open trekroutes naar zee. Met de nu verkregen subsidie kan dit aantal mogelijk verdubbelen.

DUPAN vroeg de subsidie aan met medewerking van Vereniging Kust & Zee, de natuurorganisatie voor duurzaam gebruik en beheer van kusten en zeeën. In het project, dat plaats gaat vinden van september tot en met november 2013, wordt nauw samengewerkt met de wetenschappers van IMARES (Wageningen Universiteit), beroeps- en sportvissers, waterbeheerders, provincies en gespecialiseerde adviesbureaus.

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN toont zich zeer verheugd: “onze stichting is blij dat de overheid de palingstand wil stimuleren en daar een forse steen aan bijdraagt. Het stelt onze sector in staat om vele duizenden palingen te helpen. Elk van die palingen kan wel tot 4 miljoen jongen produceren. Wij verwachten dan ook een impuls aan de groei van de palingstand in Europa, zeker als dit project in alle landen van Europa navolging krijgt”.

De verleende subsidie valt onder de Collectieve acties visketen en is voor de helft afkomstig uit het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” en voor de helft uit het Europees Visserij Fonds.