Europese Commissie: geen tijdelijk verbod op de uitvoer Europese glasaal

Export glasaal volgens DUPAN schadelijk voor herstel palingstand

Het voorstel van de Europese Commissie van 27 oktober waarin zij vraagt om een tijdelijk uitvoerverbod voor Europese glasaal (jonge paling) vanaf 1 november, heeft het niet gehaald. De Stichting DUPAN die zich sterk maakt voor een duurzame palingsector in Nederland is teleurgesteld.

De Commissie wees er in haar voorstel op dat, gezien de huidige situatie van de Europese aal, er onder de lidstaten draagvlak is voor het standpunt over de schadelijke effecten van glasaalexport op de instandhouding en verbetering van aalstand binnen Europa. Helaas is nu gebleken dat, ondanks alle inzet van de Commissie, het onmogelijk is om overeenstemming te krijgen over een gezamenlijke aanpak. Bronnen in Brussel laten weten dat er in Frankrijk twee kampen zijn ontstaan: één voor en één tegen export. Het vormen van een quota voor de export van glasaal zal naar alle waarschijnlijkheid een resultaat zijn van de uitkomst tussen deze partijen, waardoor er toch glasaal zal worden uitgevoerd.

Ingevolge van artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 338/97, kan een uitvoervergunning voor glasaal alleen worden afgegeven als, naast andere voorwaarden, de bevoegde wetenschappelijke autoriteit  in een schriftelijke verklaring afgeeft “dat het vangen of verzamelen van deze dieren uit de natuur en de uitvoer daarvan geen nadelige of schadelijke effecten heeft op de instandhouding van de soort of de instandhouding van de soort binnen de gebieden waar deze leven". Volgens de Stichting DUPAN kan aan deze voorwaarde niet worden voldaan. De intrek van glasaal immers, is volgens de wetenschap de laatste dertig jaar sterk gedaald. De huidige EU-wetgeving verplicht alle lidstaten maatregelen te nemen die er voor zorgen dat 40% van de volwassen aal uit de binnenwateren kan ontsnappen naar open zee, waar deze voor nageslacht kunnen zorgen. Export van glasaal staat daar haaks op.

Zuid-Europese landen als Frankrijk en Spanje exporteerden tot begin dit jaar jaarlijks tientallen miljoenen jonge glasalen naar het verre oosten. De Stichting DUPAN is van mening dat deze jonge paling, die grote moeite heeft vanuit open zee naar de zoete leefgebieden te trekken, beter gebruikt kan worden voor herstel en instandhoudingsmaatregelen, door ze uit te zetten in Europese binnenwateren.

U vindt het volledige bericht van de Europese Commissie in het informatiecentrum.