Goed bezocht palingcongres in Duitsland

De Duitse organisatie voor de palingsector, Initiative zur Förderung des Europäischen Aals e.V. (IFEA), heeft een succesvol palingcongres georganiseerd in Potsdam, bij Berlijn. Wetenschappers, natuurorganisaties, overheid en bedrijfsleven werden bijgepraat over de palingstand, onderzoeken en herstelmaatregelen. Vooraanstaand palingwetenschapper Willem Dekker nuanceerde de kritiek die de laatste maanden door natuurorganisaties wordt geuit, over de toestand van de palingstand. Hij zij daarover: “Is de paling met uitsterven bedreigd? Nee. Daarvoor zijn er te veel palingen en zij vermenigvuldigen zich zeer snel en doen dat in grote aantallen. Het advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) over de menselijke invloed op de palingstand is niet gegeven omdat de paling met uitsterven wordt bedreigd, maar omdat de huidige vorm van exploitatie niet duurzaam is.”

 
Wetenschapper Dr. Uwe Brämick (IfB) liet zien dat het uitzetten van glasaal een belangrijke randvoorwaarde is voor het herstel van de palingstand, aan de hand van een onderzoek in het stroomgebied van de rivier Havel in Duitsland. Willem Dekker liet aan de hand van de historische ontwikkelingen zien, dat glasaal en pootaal kan bijdragen aan het herstel van de palingstand. Zijn advies is dat het herbevolken van wateren met jonge aal op significant grotere schaal moet worden uitgevoerd. Alleen dan kan het substancieel bijdragen aan een versneld herstel van het bestand.
 
Tijdens het congres werden de maatregelen gepresenteerd die de sector neemt om te komen tot volledige traceerbaarheid en duurzaamheid. Volgens Andrew Kerr, van de Sustainable Eel Group, ligt de sleutel van goed beheer van de palingstand in Frankrijk: “In Frankrijk komt 80% van alle jonge paling Europa binnen. Als het Franse quotum op de juiste manier wordt ingesteld en volledige traceerbaarheid wordt ingesteld kan >60% van dit quotum worden benut voor herbevolking. Daarmee wordt illegale export naar Azië direct uitgebannen en tegelijk zorgt het dan voor een onvoorstelbare toename van de herbevolking. Een duurzamere benutting van het vangstquotum is in vooruitzicht.”
 
Alex Koelewijn van DUPAN onderbouwde het verhaal van Kerr met cijfers en benadrukte het belang van Europese samenwerking: “Paling is een Europese soort. Het probleem van een te lage palingstand los je niet vanuit een land op, maar zal in Europa gedragen moeten worden. Door samenwerking binnen Europa van wetenschap, natuurorganisaties en de sector zal het uiteindelijk lukken om te verduurzamen en de palingstand te vergroten. Je zag op dit congres aan de opkomst van de vele stakeholders dat het sterk leeft. Dat is ook vandaag weer duidelijk geworden en onderstreept door het Duitse lidmaatschap van ESA.”
 
Willem Dekker besloot zijn presentatie over de verbetering van de palingstand met de woorden “Wir schaffen das!”.