Friesland zit vol met jonge paling

Reduzum (Roodahuizum), 17 maart 2016 – Friese beroepsvissers en vrijwilligers van de Friese sportvisserij zijn vandaag gestart met de herbevolking van de Friese wateren. In een dag is Friesland 3,5 miljoen jonge palinkjes rijker. 

Dit uitzonderlijk hoge aantal is mogelijk doordat de aankomst van jonge paling aan de Europese kusten is dit jaar historische waarden bereikt. In de afgelopen 5 jaar neemt het aantal jonge palingen dat zich aandient aan de kusten toe.

De jonge, nog volledig transparante palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn afkomstig uit Frankrijk, uit een gebied waar ze geen toekomst hadden. Daar zijn de jonge palingen met de grootst mogelijke zorg opgevangen volgens de nieuwe internationale Sustainable Eel Standard. Het uitzetten van jonge paling is een Europese maatregel om de palingstand te doen toenemen. Vooraanstaand wetenschapper Dr. W. Dekker zei vorige maand op een internationale conferentie over paling, dat uitzetten het herstel van de palingstand bevordert, als het in maximale aantallen gebeurt.

Friese beroepsvisser Ale de Jager zet de eersten van 5,5 miljoen jonge palinkjes uit

Voorzitter van Stichting DUPAN Alex Koelewijn is blij dat aan vandaag in Friesland aan die maximale aantallen wordt voldaan: “We zetten vandaag de hoeveelheid paling uit die het Friese water van nature dragen kan. Meer paling kan hier volgens de wetenschap niet opgroeien.”

Er volgen dit jaar nog meer gebieden die herbevolkt worden met jonge palingen, deze gebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Palingen komen naar Nederland om te groeien en wanneer deze glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid keren ze terug naar de Atlantische Oceaan, om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Tot september krijgen door deze samenwerking nog vele miljoenen jonge palingen in de Nederlandse natuur een plekje. 

 

Europees Visserijfonds: Investeringin duurzame visserij