Internationale deskundigen hekelen RADAR-uitzending

Vanuit de samenwerkende internationale wetenschappers, natuurorganisaties en bedrijfsleven is met afkeuring gereageerd op de manier waarop TV-programma RADAR zich heeft laten bespelen door het Wereld Natuur Fonds en de Good Fish Foundation.

Voorzitter Andrew Kerr van de Sustainable Eel Group hekelt de handelswijze van de Nederlandse milieuclubs: “in Nederland weigeren WNF en Good Fish Foundation al vijf jaar categorisch om de samenwerking aan te gaan. Iets wat op Europees niveau sinds 2010 wél gebeurt. En juist de Nederlandse sector heeft zich de afgelopen 5 jaar als een gidsland opgesteld als het gaat om beperking van visserij en effectieve hulp om de palingstand versneld te verbeteren.”

In de RADAR-uitzending pleiten milieuorganisaties opnieuw voor het stilleggen van de sector. Dat zou de snelste methode zijn om de paling te beschermen. Andrew Kerr: “het is juist mede dankzij de sector dat er paling in Europa kan leven. Zonder hun hulp kan paling hier niet overleven, omdat de kusten hermetisch zijn afgesloten. Door de uitzet van tientallen miljoenen palinkjes per jaar moet de palingstand op peil worden gebracht. De overheid en de sector investeren miljoenen per jaar in het herbevolken met jonge paling, wetenschappelijk onderzoek en het passeerbaar maken van waterbarrières.”

Wat gebeurt er als de sector haar activiteiten stopt? Andrew Kerr: “dan komen er te weinig jonge palinkjes Europa binnen en kunnen er onvoldoende volwassen dieren zich voortplanten in de oceaan. De palingstand zal dan juist een daling laten zien. Stoppen van de sector zoals WNF wil heeft een wetenschappelijk aantoonbaar, averechts effect. Alle internationale kennis op het gebied van paling is heeft zich verzameld rondom de Sustainable Eel Group en de wetenschappelijke adviesorganen van ICES, IUCN en CITES. Het Wereld Natuur Fonds maakt zich met haar – in het geheel niet onderbouwde advies – dan ook volstrekt belachelijk.”

Het Wereld Natuur Fonds beweert dat paling met uitsterven is bedreigd en zich op een kritieker niveau bevindt dan de Panda.

Andrew Kerr: “De grootste nonsens die wij als deskundigen ooit hebben gehoord. Paling sterft niet uit, er zijn er simpelweg te veel van. In de Golf van Biskaje in Frankrijk alleen al zijn dit seizoen meer dan een miljard jonge palingen aangekomen. Daarvan hebben de Fransen er 150 miljoen opgevangen voor uitzet in andere Europese landen. Paling is dan ook geen Nederlands issue maar internationaal.”

“Bovendien mag wat WNF zegt niet. In de IUCN-ranglijst van bedreigde diersoorten staat letterlijk dat het onderling vergelijken van diersoorten aan de hand van hun positie op de lijst niet kan. Ook beschrijft de lijst dat goed beheer van een soort kan leiden tot verbetering van de populatie. Dat is precies wat er in Europa gebeurt. De milieuclubs in Nederland frustreren met hun tendentieuze geroep het vele goede werk dat op juist in Nederland en op internationaal niveau wordt gedaan.”