DUPAN niet in RADAR

Stichting DUPAN heeft besloten niet mee te werken aan het RADAR-programma over paling. Onze overwegingen zijn daarbij als volgt:
 
1. De RADAR-redactie zet in haar programma de meningen uiteen van WNF en Stichting de Noordzee/ Good Fish Foundation. Deze organisaties hebben de afgelopen 5 jaar steevast geweigerd om met Stichting DUPAN in overleg te treden. In recente een mailwisseling hebben zij opnieuw aangegeven niet met de sector te willen praten en aangegeven dat de activiteiten van de sector moeten worden gestopt. Zij hebben per brief aan de Europese Commissie laten weten dat de visserij op paling volledig moet worden stilgelegd.
 
2. CITES heeft paling ter bescherming op de Appendix-lijst II geplaatst, voor soorten die niet met uitsterven zijn bedreigd.
 
3. Voor paling geldt de Europese aalverordening, die is ingesteld (artikel 1) ter bescherming en het duurzame gebruik van het bestand. Daarbovenop is een Nederlands Aalherstelplan van kracht, waarbij de grenzen van menselijke benutting zijn aangegeven. Daarmee is Paling is een legaal product dat in Europa vrijelijk verhandeld mag worden.
 
4. IUCN guidelines laten niet toe dat vergelijkingen worden gemaakt met andere diersoorten op een lijst, zonder dat een explicite verwijzing naar de beoordeling plaats vindt, of dat conclusies worden getrokken uit de lijstpositioneringen voor het gebruik van publicaties van derden. Bovendien tekent IUCN aan dat goed gereguleerde handel het behoud van een soort kan bevorderen: exact dat wat DUPAN voorstaat.
 
5. ICES heeft – in tegenstelling tot wat bovengenoemde organisaties beweren – de laatste 8 jaar niet geadviseerd dat de visserij op paling moet stoppen. Bovendien is het ICES-advies op het voorzorgsprincipe gebaseerd, omdat feitelijke kennis ontbreekt. Dit laat ruimte voor discussie. Een discussie die WNF en Stichting de Noordzee/ Good Fish Foundation niet aan willen gaan.
 
6. Bij de beoordeling van paling op de lijst van de Good Fish Foundation (Viswijzer) is geen rekening gehouden met de Katadrome (zout-zoet-zout-migratie) leefwijze en de Panmictische aard  (at random genetische samenstelling) van het enorme palingbestand. Hierdoor legt de GFF paling langs dezelfde meetlat als een marine soort als Schol (Common Fisheries Methodology). Door deze ingangsfout is een juiste lijstbepaling onmogelijk geworden. 
 
7. WNF en GFF zijn van mening dat alleen vissen met een MSC of ASC-keurmerk te verantwoorden zijn. Voor een goede uitleg en achtergrond waarom paling geen MSC of ASC heeft, verwijst DUPAN naar de website van MSC: https://www.msc.org/documenten/visserij-factsheets/factsheet-paling-en-certificering/view
 
Gezien het voortdurend weigeren van een dialoog door WNF en de Good Fish Foundation, ziet DUPAN het niet zitten om via de media de discussie aan te gaan. De deur voor een gesprek met WNF en GFF staat al 5 jaar open bij DUPAN. Zodra er zicht is op constructief overleg tussen partijen, werkt DUPAN in de toekomst alsnog graag mee aan een uitzending. 
 
N.B.: De aankomst van jonge paling aan de Europese kusten is de afgelopen 5 jaar gemiddeld behoorlijk toegenomen – in tegenstelling tot wat sommige natuurorganisaties beweren. Deze weken komen als gevolg daarvan rond de 5 miljoen jonge palinkjes naar Nederland om uit te zetten. Het gaat om de maximale aantallen die de natuur aan kan.