Internationale wetenschappers bundelen krachten voor palingkweek

Een internationaal gezelschap van palingexperts trof elkaar deze week in Wageningen bij het startsymposium van het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC). EELRIC is een initiatief van Wageningen University & Research en Stichting DUPAN. In dit internationale kennisplatform gaan wetenschappers samenwerken om tot belangrijke doorbraken op het gebied van palingkweek te komen.

 

Het opkweken van jonge palingen in gevangenschap is een internationale wetenschappelijke uitdaging. Na decennia van onderzoek is het bij de Europese paling nog niet gelukt om verder te komen dan het stadium van larfjes. Wetenschappers slagen er maar niet in de larfjes te voeden, waardoor de jongen na enkele weken sterven. Door internationale samenwerking hopen DUPAN en Wageningen University & Research binnen afzienbare tijd een oplossing te vinden.

Het doel van de internationale samenwerking is het op grotere schaal kweken van palingen. Palingkweek biedt zo een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand. Ook wordt verdere verduurzaming van de palingconsumptie bewerkstelligd. “Glasaal kweken kan, maar is een enorme wetenschappelijke uitdaging. Het is nodig de krachten van alle experts in de wereld te bundelen. EELRIC is de plaats waar men samen aan de slag gaat”, aldus Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen University & Research.

 

Meer informatie over EELRIC: www.eelric.eu