Dode alen in Randmeren roepen vragen op

Dit voorjaar zijn in het Veluwerandmeer en Nuldernauw enkele dode alen gevonden. DUPAN is van mening dat deze wetenschappelijke beoordeling nuttig is. Sterfte van zwakke dieren is in de natuur een normaal voorkomend verschijnsel. Toch acht DUPAN in dit specifieke geval dat  verder onderzoek noodzakelijk kan zijn. Het CVI in Lelystad zal een aantal daarvan onderzoeken om eventueel een oorzaak vast te stellen.

Sterfte van aal werd de laatste decennia minder waargenomen. Nu de aalstand in heel Nederland blijft aantrekken, is de kans groot dat de natuurlijke sterfte toe neemt. Bij een veel hoger aantal alen zal er in aantallen meer sterfte optreden.

Oorzaken kunnen zeer divers zijn naast virussen en parasieten spelen beschadigingen door roofdieren, scheepsschroeven en pompen van gemalen een rol. Daarnaast kan voedselgebrek dieren verzwakken waardoor weerstand afneemt en herstel niet plaats heeft. Zwakkere exemplaren zullen dan vatbaarder zijn en sneller sterven. De beperkte sterfte die nu is waargenomen baart DUPAN zorgen. DUPAN vindt dat zorgvuldigheid op zijn plaats is.

Wanneer jonge alen wordt uitgezet draagt de stichting DUPUN zorg voor 100% gezonde en vitale glas-, en pootaal. Glasaal komen uit zoutwater en de pootalen worden voor de uitzet gecontroleerd op ziekten en virussen. Daarnaast stelt DUPAN eisen aan het gebied waar herbevolkingsprojecten plaats hebben. Gezond, voedselrijk en zonder onneembare migratie-barrières zijn voorwaarden die voor zich spreken. DUPAN wenst alleen in dergelijke wateren herbevolkingsprojecten te laten plaatsvinden waarbij jonge alen losgelaten worden om uiteindelijk de uittrek van schieraal te bevorderen. Uitzet kan dan beter in het Eem-, en Gooimeer en in het zuidelijke deel van het Markermeer worden gedaan.