LEI WUR-rapport over effecten verkoopstop paling

Geen effect op palingstand Europa, nadelig effect op het vormen van fondsen

Onlangs is het LEI WUR-rapport verschenen over de effecten van een verkoopstop van paling in Nederland. Dit rapport werd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds gemaakt.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat een verkoopstop in Nederland geen direct effect op de palingstand binnen Europa zal hebben en zelfs zeer nadelig kan werken voor de vorming van fondsen die ingezet kunnen worden voor herstelmaatregelen.

De Stichting DUPAN is van mening dat de maatregelen zoals in die Europees verband zijn afgesproken in het kader van het Aalherstelplan, en de voorgestelde maatregelen in het Nederlandse Decentrale Aalbeheerplan, vooralsnog de beste garantie bieden op een snel herstel van de palingstand in heel Europa. Hiernaast is het onlangs door Stichting DUPAN geïntroduceerde Duurzaam Paling Fonds® een goed middel om gelden te werven voor een snel herstel van de palingstand in Nederland.

U kunt het LEI-rapport downloaden in het informatiecentrum.