Massale uitzet glasaal in Slotermeer

Vandaag zijn in verschillende delen van Friesland ruim een miljoen jonge palingen uitgezet. Deze massale uitzet is de grootste in een reeks van uitzettingen verspreid door het land, om de palingstand in Nederland te herstellen. De uitzet werd georganiseerd door het Productschap Vis, de Combinatie van Beroepsvissers en de Friese Bond van binnenvissers, in samenwerking met DUPAN, waarin de Nederlandse palingsector is verenigd. Deze uitzet vond plaats in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal 2010’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. Het herstelproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt mede gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

Samenwerking voor herstel
De palingstand in Nederland heeft de laatste decennia een afname laten zien. Over de oorzaak van die afname is nog maar weinig bekend. Vaststaat dat jonge palingen (glasaal) het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks vanuit zee kunnen bereiken, terwijl volwassen exemplaren de weg terug naar zee niet kunnen vinden, om vandaar uit hun voortplantingsgebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Om de palingstand weer op peil te brengen, hebben de palingkwekers, -vissers en -handel/verwerkers, die tezamen 80% van de Nederlandse palingsector vertegenwoordigen, besloten te gaan samenwerken. Daartoe richten zij de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) op. Zo moet een bijdrage geleverd worden aan het duurzaam in stand houden van de paling, waarbij ook een gezonde exploitatie van de paling mogelijk blijft.

Investeren
De Stichting DUPAN gaat zich, in samenwerking met het ministerie van LNV, inzetten voor een duurzaam nationaal aalherstelplan waarmee het herstel van deze vissoort wordt gewaarborgd. Aalkweker en bestuurslid van DUPAN William Swinkels: “Wij willen de komende jaren investeren in het uitzetten van glasaal en het duurzaam beheer van de aalstand in Nederland, zodat palingen hier probleemloos kunnen opgroeien. Ook willen wij diepgaand en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren als basis voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.”

Duurzaam
DUPAN vindt dat er meer inzet nodig is dan waartoe het huidige Aalherstelplan van de overheid verplicht. Maar tegelijkertijd dient er ook onderzocht te worden wat er aan de hand is met de palingstand in Nederland en wat de oorzaken zijn van de afname. Swinkels: “Met een vangstverbod los je het probleem niet op. Wij nemen nu het voortouw voor duurzaam beheer van de paling. Dat duurzame beheer bestaat uit het uitzetten van glasaal en deze vervolgens in de Friese meren, polders en kanalen te laten opgroeien tot gezonde en geslachtsrijpe paling. En tenslotte, wanneer de palingen volwassen zijn, ze een handje te helpen om de open zee te bereiken. Er mag geen tijd meer verloren gaan en daarom wordt nu een begin gemaakt met het op grote schaal uitzetten van glasaal. Ook in de komende jaren gaat dat gebeuren. Daarnaast laten de vissers voldoende geslachtsrijpe aal in de Nederlandse wateren opgroeien om weer naar zee te kunnen uittrekken. Zo dragen de Nederlandse palingvissers ertoe bij dat het herstel van de palingstand wordt veiliggesteld. Daarnaast worden er nieuwe technieken ingevoerd voor een snelle en diervriendelijke methode voor het doden van de paling. En dat alles opdat de consument op een verantwoorde manier kan blijven genieten van de paling als oer-Hollandse lekkernij.“