Meederheid ziet paling als duurzame delicatesse

De Nederlandse palingconsument is geen massale palingeter, maar is zich wel bewust van het belang van duurzame vis. Een meerderheid ziet paling als delicatesse en is bereid extra te betalen wanneer deze duurzaam is. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête door de stichting DUPAN.

Tijdens de Harderwijker Aaltjesdagen op 12 juni werden rond de 1.000 consumenten geënquêteerd. 78% gaf aan wel eens paling te eten, maar de vissoort als delicatesse te zien die slechts enkele keren per jaar wordt genuttigd. 66% van de respondenten koopt soms of altijd duurzame vis. 34% doet dat niet of let er niet op. Een meerderheid van 56% zegt dat paling een duurzame vissoort is. Daaruit is wellicht de krappe meerderheid van 52% te verklaren die zegt extra te willen betalen voor duurzame paling.

William Swinkels, woordvoerder Stichting DUPAN: “De enquête bevestigt ons in ons oordeel dat paling als lekkernij te boek staat die je eet op een speciaal moment en niet als voedsel op het dagelijks menu. Paling wordt niet massaal gegeten en duurzaamheid is daardoor geen topprioriteit bij de consument. Maar als sector zijn wij ons wel degelijk bewust van het feit dat duurzaam beheer van de palingstand een vereiste is voor de toekomst van de paling. Daarom willen wij de consument goed voorlichten over paling in Nederland en ervoor zorgen dat zij paling kunnen kopen die voorzien is van het Duurzaam Paling Fonds-logo. Op die manier zorgen wij voor gelden waarmee wij de palingstand duurzaam kunnen herstellen.”