Stichting DUPAN steekt miljoenen in herstel paling

Palingvissers, -kwekers en -verwerkers hebben de handen ineen geslagen voor duurzaam herstel en instandhouding van de paling in Nederlandse wateren. Vandaag hebben zij de Stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) opgericht. Naast herstelmaatregelen wil men ook afspraken maken over verduurzaming van vangst, kweek en verwerkingsmethoden van paling. Aan Stichting DUPAN zal het Duurzaam Paling Fonds worden verbonden waaruit de komende jaren miljoenen euro’s zullen worden geïnvesteerd in het herstel van de paling in Nederland.

In Nederland zijn zo’n 600 mensen direct werkzaam in de palingsector. De sector heeft naast een economische waarde van zo’n kwart miljard euro een zeer grote cultuurhistorische waarde. Paling hoort bij Nederland net als tulpen, klompen en molens. In de Nederlandse eetcultuur neemt paling al eeuwen een bijzondere plaats in.

Investeren in herstel
De nieuwe Stichting DUPAN zet zich in voor een duurzaam nationaal aalherstelplan waarmee de toekomst van de paling wordt gewaarborgd. Paling heeft zoetwater nodig om tot wasdom te komen. De jonge paling (glasaal) heeft grote problemen de Nederlandse zoetwatergebieden te bereiken en volwassen paling kan Nederland niet verlaten om zich voort te planten. Daarom zal DUPAN de komende jaren miljoenen investeren in o.a. het jaarlijks uitzetten van zeer grote hoeveelheden jonge paling in de Nederlandse binnenwateren. Daarnaast gaat DUPAN maatregelen treffen om de hoeveelheid volwassen palingen, die uit deze uitzettingen voortkomen, te vergroten en terug naar zee te helpen om zich voort te planten. De aandacht van DUPAN zal dan ook gericht zijn op duurzaam beheer van de paling en de controle hierop.

Fonds voor duurzame paling
De Stichting DUPAN zal zich ook in gaan zetten voor grootschalig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse paling. DUPAN-woordvoerder William Swinkels: “DUPAN zet in op duurzaamheid om de toekomst van de paling in Nederland zeker te stellen. DUPAN wil precies weten wat de oorzaken zijn van de teruggelopen palingstand. Alleen op die manier kunnen we passende maatregelen treffen. Afgelopen maand zijn de maatregelen voor herstel en instandhouding van de paling al begonnen met de uitzet van enkele miljoenen jonge palingen (glasalen) in Zeeland en Friesland. Paling die bijdraagt aan het Duurzaam Paling Fonds is straks voor de consument herkenbaar. Door de toekomst van de paling zeker te stellen kunnen ook de generaties na ons blijven genieten van deze oer-Hollandse lekkernij.“