Ook Friesland 2,7 miljoen jonge palingen rijker

In Friesland zijn vandaag 2,7 miljoen jonge palingen uitgezet. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Deze aankomst laat de laatste vier jaar een telkens grotere stijging zien. Dit jaar zijn de hoeveelheden dusdanig groot, dat er vier maal zoveel uitgezet kan worden als in het voorjaar van 2013.

De jonge palingen arriveerden per vrachtwagen vanuit Frankrijk in Reduzum (Roordahuizum). De palingkjes werden daar verdeeld onder de 12 Friese beroepsvissers die ze samen met vrijwilligers van de Friese sportvisserij in de Friese boezem-wateren hebben uitgezet. Er werd in totaal 853 kilo glasaal uitgezet in Friesland (en deels in Zoutkamp, Groningen). Dat zijn ongeveer 2,7 miljoen jonge palingen.

Afgelopenwoensdag werden al 3,5 miljoen jonge paling uitgezet in Zeeland. Naast de Friese wateren worden in een periode van 2 weken ook jonge palingen op verschillende andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

De dozen met glasaal uit Frankrijk worden uitgeladen

De glasaaltjes worden controleerd op kwaliteit, gewogen en…

Geteld. 6.500 jonge palingen per doosje!

De 12 Friese vissers laden elk hun deel van de partij glasaal in

Ale de Jager en maat varen uit om een eerste lichting van 13.000 jonge palinkjes uit te zetten in Reduzum

Alex Koelwijn legt Omroep Fryslan uit waarom er zoveel glasaal is. Klik hier voor de uitzending