Palingkwekerijen volledig over op SEG-gecertificeerde glasaal

Alle Noord-Europese palingkwekerijen zijn seizoen 2021/2022 volledig overgeschakeld op SEG-gecertificeerde glasaal. De palingkwekerijen zetten daarmee een grote stap op weg naar verduurzaming van de gehele palingleverantie binnen de Europese Unie.

De SEG-Standard certificeert de glasaalvisserij en voorziet de glasaalhandel, palingkwekerijen en -rokerijen/handelaren van een chain-of-custody certificaat. Elke geleverde paling is daarmee herleidbaar tot de bron, van glasaalvangst tot eindproduct. Gecertificeerde glasaal is een belangrijke stap in die keten, omdat gecertificeerde glasaalvissers gegarandeerd vissen volgens de meest duurzame methodes, met meer dan 95% overleving tijdens de vangst en het transport, waar voorheen 50% niet uitzonderlijk was. Bovendien zijn alle vangsten per visser en waar deze zijn geleverd inzichtelijk. Grote smokkelprijktijken, zoals deze de laatste jaren voorkwamen richting China, worden daarmee zo goed als onmogelijk.

Voor twee lokale kwekerijen in Zuid-Europa kwam de omschakeling net te vroeg. Deze zijn nog niet SEG-gecertificeerd. Alle overige kwekerijen in Europa zijn inmiddels gecertificeerd voor het SEG Chain of custody certificaat, conform de SEG Standard 6.0

Glasaal voor uitzet/ herbevolking

Van alle gevangen glasaal wordt 60% uitgezet voor verbetering van de palingstand op plaatsen in Europa waar de vis zelf niet of nauwelijks komen kan. Overheden en organisaties die in EU-lidstaten verantwoordelijk zijn voor deze uitzet, schakelden dit jaar ook zoveel mogelijk over op SEG-gecertificeerde glasaal.

In Frankrijk, waar 85% van alle Europese glasaal wordt verkregen, zijn inmiddels tweederde van alle visserijen en de drie grootste handelaren SEG-gecertificeerd. Deze bedrijven zijn samen in staat om de gehele markt voor kweek en herbevolking van gecertificeerde glasaal te voorzien.