Potentiele leverancier pootaal bekend

DUPAN, de stichting ter bevordering van een Duurzame Palingsector in Nederland, heeft in opdracht van het ministerie van EZ drie Europese tenders uitgezet voor de levering van glas- en pootaal. Deze  jonge paling is bestemd voor uitzet om de palingstand in Nederland te bevorderen. Koman's Vishandel is uit de derde tender dit jaar geselecteerd als potentiele leverancier voor de levering van pootaal die in augustus van dit jaar wordt uitgezet.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds. De coördinatie is in handen van Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds®. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.