Reclame Code Cie wijst klachten Greenpeace af

Wageningen, 26 september 2011.Op 22 september heeft de Reclame Code Commissie (RCC) uitspraak gedaan over de voorlichtingsactiviteiten van de Stichting DUPAN. Tegen DUPAN was een klacht ingediend door Greenpeace. De milieuorganisatie vond dat de PalingWijzer en het logo van het Duurzaam Paling Fonds van DUPAN misleidend waren. De Reclame Code Commissie oordeelt echter anders.

 

De klacht van Greenpeace van eind juni dit jaar, was gericht tegen voorlichtingsmiddelen van DUPAN. Volgens hen is er geen aantoonbaar bewijs dat de activiteiten van DUPAN de palingstand helpen en mag DUPAN daarover geen voorlichting richting de consument verstrekken via haar website, via de Palingwijzer en middels het logo van het Duurzaam Paling Fonds.

Klacht van Greenpeace ongegrond

De RCC stelt Greenpeace met de uitspraak in het ongelijk over het Duurzaam Paling Fonds-logo.
Zij oordeelt dat dit logo duidelijk maakt dat het geld uit het fonds bestemd is voor verbetering van de palingstand. Ook de klacht over de website van DUPAN wijst de Reclame Code Commissie van de hand. Daarnaast oordeelt de commissie dat in de PalingWijzer het probleem van de palingstand duidelijk wordt benoemt en ook de verschillende activiteiten die DUPAN onderneemt en de financiële middelen die zij inzet om de palingstand te verbeteren.

 

Aanbeveling

Alleen over twee zinsneden uit een oude versie van de PalingWijzer, die al sinds eind 2010 niet meer door DUPAN wordt verspreid, heeft de RCC een 'aanbeveling' gedaan. Die aanbeveling betreft enerzijds de tekst "duurzame paling herkent u aan het DUPAN logo”. DUPAN bedoelde met deze tekst: "paling van het Duurzaam Paling Fonds herkent u aan het DUPAN logo". In de PalingWijzer is deze tekst dit voorjaar al aangepast.

Anderzijds ging het Greenpeace om de zinsnede: “stoppen met de visserij en handel is geen optie”. DUPAN verwees onder die noemer naar opmerkingen van onderzoekers, die aangaven dat de maatregelen ter verbetering van de palingstand voor een belangrijk deel door de sector betaald moeten worden, maar heeft dat volgens de RCC te kort samengevat. De RCC doet daarom de aanbeveling om de twee zinsneden anders te formuleren.

 

Voorlichting voldoet aan de regels

De PalingWijzer op zich, de communicatie van DUPAN in het algemeen en het logo van het Duurzaam Paling Fonds zijn volgens de RCC niet in strijd met de reclamecode en daarom wijst zij de overige klachten van Greenpeace af. Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.