Nederlandse palingen beginnen reis van 6500 km

Den Oever, 1 september 2011.Vandaag zijn enkele honderden volwassen palingen, zogenaamde schieralen, “over de dijk” naar zee geholpen. Van daaruit kunnen de palingen beginnen aan hun lange reis van 6.500 kilometer naar de Sargassozee. De Sargassozee wordt door de wetenschap gezien als de plaats waar palingen uit heel Europa paaien. Elke volwassen paling kan voor miljoenen nakomelingen te zorgen. De palingen werden met behulp van de vissersboot WR 43 vanuit Den Oever in de Waddenzee vrijgelaten. Deze actie werd uitgevoerd op initiatief en kosten van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN).

 

Volgens Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN,  zijn het uitzetten van jonge paling in  Nederlandse binnenwateren en het terug naar open zee “over de dijk” helpen van volwassen paling de  juiste oplossing zolang er geen vrije migratieroutes voor trekvissen zoals de paling zijn. Op deze manier kan de palingstand in Nederland versneld herstellen. Alex Koelewijn: "Omdat palingen in de Oceaan paaien is het noodzakelijk dat de volwassen paling ons land ongehinderd en onbeschadigd verlaten kan. Helaas bevinden zich in ons waterrijke land ruim15.000 voor de paling onneembare hindernissen. Zonder hulp redt de paling het niet! Met deze actie wil DUPAN laten zien hoe makkelijk het is om de palingtrek te bevorderen. Alleen op deze  manier kunnen we daarmee gegarandeerd veel paling redden van een gewisse dood door turbines en gemalen."

Vanaf de WR 43 worden volwassen palingen op weg geholpen naar de Sargassozee

 

In de maanden september, oktober en november is de palingvisserij in Nederland gesloten. De volwassen schieralen trekken juist in die periode. Het vangen en vervolgens in open zee vrijlaten van nog meer volwassen paling is dus helaas onmogelijk. Daar moet snel verandering in komen. Alleen in het kader van de pilot Decentraal Aalbeheer in Friesland, zullen in die periode nog wel volwassen palingen worden vrijgelaten op de Waddenzee. DUPAN is voorstander van Decentraal Aalbeheer, omdat daarmee een gecontroleerd grote hoeveelheden volwassen paling onbeschadigd kan worden vrijgelaten in open zee.

Volgens DUPAN is het is belangrijk dat Rijkswaterstaat de hoofdknelpunten in Nederland: de Afsluitdijk, de Houtribdijk en de sluizen rondom de voormalige Zuiderzee zo snel mogelijk aanpast. Door het maken van vrije migratiemogelijkheden bij deze barrières wordt een belangrijk natuurlijk leefgebied weer in ere hersteld.