Sector zet 2 miljoen glasaaltjes uit

 

De vissector heeft donderdag 18 april  twee miljoen glasaaltjes uitgezet in de Zuidelijke Randmeren en het Gooi- en Eemmeer. Hiermee wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland.

De palingsector zet zich samen met de Nederlandse en Europese overheid in voor het herstel van de palingstand in Nederland. De twee miljoen jonge palingen, ongeveer 630 kg, werden uitgezet door beroepsvissers. Gerard Heimesen deed dit vanuit Spakenburg, Jan Wormsbecher vanuit Almere en Henk Timmer vanuit Zeewolde. 

De uitgezette jonge paling groeit in de Randmeren op in een gezonde omgeving. Wanneer ze uiteindelijk volwassen palingen (de zogenaamde schieralen) zijn geworden – kunnen ze van daaruit vrij uitzwemmen naar de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

Voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling, heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 werd jaarlijks
€ 375.000 beschikbaar gesteld.

Voor een gezonde palingstand zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van glasaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van pootaal (in kwekerijen opgegroeide paling) en het naar zee terugbrengen van schieraal (Paling Over De Dijk). "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Henk Horsman, secretaris van het Productschap Vis. “Volgende maand wordt als laatste fase van dit vierjarige project nog een grote hoeveelheid pootaal uitgezet vanuit Harderwijk”.
 
De glasaal die uitgezet wordt is afkomstig van een gecertificeerde visserij in de monding van de rivier de Severn in Zuid-Engeland. 

Het uitzetten wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. In dit project wordt intensief samengewerkt met de stichting DUPAN. Vanuit haar Duurzaam Paling Fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In mei staan diverse uitzetprojecten van pootaal gepland. In september start het grootschalige project Paling Over De Dijk, waarbij volwassen paling over de visonvriendelijke barrières naar zee wordt gezet