Start pilot-project "Paling Over De Dijk"

Woensdag zijn in Zaandam bij het Zaangemaal en in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland bij de Prommelsluis de officiële starthandelingen verricht voor het pilot-project Paling Over De Dijk. Met dit project wordt de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd.

Beroepsvissers van de Noordhollandse Bond van Binnenvissersen van de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederlandvingen de geslachtsrijpe paling vlak voor de pompen van de gemalen weg met fuiken en zetten ze achter de waterbarrière weer uit. Dit gebeurt de komende drie maanden tot eind november een aantal keren per week, bij van vier gemalen in Noord-Holland en zeven in Zeeland. Daardoor kan de paling tijdens het trekseizoen ontsnappen naar open zee en voor nageslacht zorgen. Op die manier kan er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland komen.

Bij de Prommelsluis in Kerkwerve wordt de paling bij Bram van den Hoek  aan boord gehaald.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, provincies) zijn bezorgd over de te lage stand van paling in de binnenwateren van Nederland. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er zelf niet langs kan, wordt met het project "Paling Over De Dijk" een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de paling als soort.

Het project wordt breed gedragen door partijen die zich om de gesteldheid van het binnenwater bekommeren. Provincies, waterschappen en regioafdelingen van Sportvisserij Nederland onderstreepten het belang van goede mogelijkheden voor trekvissen om van zoet naar zout water te zwemmen.

 

Samenwerkende organisaties

In Noord-Holland wordt dit project mogelijk gemaakt via een  subsidie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (de kosten van het uitvoeringsplan) en  Sportvisserij Midwest Nederland (vergoeding van de controlekosten). In Zeeland wordt dit project mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen en Sportvisserij Zuidwest Nederland die 75% van de controlekosten draagt. Stichting DUPAN draagt financieel bij met o.a. een vergoeding voor de uitvoerende vissers.

Overige partners bij dit pilotproject zijn de Visstand Beheer Commissie Hollands Noorderkwartier, de Noordhollandse Bond van Binnenvissers, de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland , het ministerie van EL&I en de Nederlandse Voedsel  en Warenautoriteit (NVWA).  De coördinatie van het project wordt verzorgd door DUPAN.

Bij het Zaangemaal in Zaandam levert Arnold Werkhoven zijn schieraal af bij de BOA die de vangsten nauwgezt registreert.

100% controle

Het project kende in de ontwerpfase een extra moeilijkheid: de schieraal moet worden gevangen in de 'gesloten periode'. Van september tot en met november mag er in Nederland niet op paling worden gevist. Om het vissen op schieralen toch mogelijk te maken, betekende dit dat het ministerie een ontheffing van het vangstverbod voor deze periode moest afgeven. Door een 100% controle in de projectopzet kon het ministerie de ontheffing verlenen. Sportvisserij in Noord-Holland en Zeeland nemen de controles voor hun rekening. Dat betekent dat bij elke lichting van een fuik door een beroepsvisser, een controleur aanwezig is. Gezamenlijk tellen, meten en wegen zijn de gevangen schieralen en zorgen zij voor vastlegging op een registratieformulier. Zodoende ontstaat bij afronding van het project een gedetailleerd beeld van schieraalvisserij.