Traceerbaarheid van glasaal is wereldwijd de oplossing

Deze week schreef het Japanse Nikkei over de illegale glasaalhandel in Japan. Daarbij werd ervoor gepleit dat deze handel internationaal aan een uitgebreid onderzoek wordt onderworpen; de illegale glasaalhandel is en wereldwijd probleem.

In Japan blijkt de helft van alle verhandelde glasaal uit ongecontroleerde bronnen te komen, geïmporteerd via Hong Kong (waar lokaal helemaal geen glasaalvisserij bestaat). Dit werkt illegale handel in de hand. Ook de inspanningen van Europa, haar lidstaten en de sector, om de palingstand te herstellen worden hierdoor gefrustreerd. DUPAN sprak in november 2015 haar grote zorg uit over de steeds maar toenemende illegale handel en vroeg bij de internationale toezichthouders van CITES om strikte maatregelen.

Aal mag volgens de regels die sinds 2009 van kracht zijn alleen binnen de Europese grenzen vrij worden verhandeld. Hiermee blijft de benutting beperkt en geniet de soort bescherming. De handel van glasaal naar Azië is per definitie illegaal.

In februari 2016 gaf Alex Koelewijn namens DUPAN zijn mening over de manier waarop vanstquatoa worden vastgesteld. Lees het artikel hier.

Hij concludeerde toen: “Illegale handel en illegale visserij valt alleen te bestrijden door de traceerbaarheid waterdicht te maken. Als de autoriteiten samen met de sector de traceerbaarheid volledig weten te garanderen, door vanaf het moment van vangst een veel betere controle toe te passen, kan de illegale handel worden gestopt”.